Vägprojektet på E4 mellan Ullånger och Docksta försenas åtta månader och blir dyrare än beräknat

4088
Foto: Olof Wigren.
Annons

Det omfattande vägprojektet på E4 mellan Ullånger och Docksta blir åtta månader försenat och minst 30 miljoner kronor dyrare än beräknat.

Planen var att allt skulle vara klart vid årsskiftet men det dröjer nu till nästa sommar, innan vägsträckan blir mötesfri och den nya cykelbanan är färdig.

Den främsta orsaken till att bygget försenas beror, enligt Trafikverket, på att skadorna på den befintliga vägen visade sig vara mer omfattande än vad som visat sig i tidigare undersökningar.

– Det kan tyckas märkligt att vi inte har koll på vilka skador en väg har då vi handlar upp en entreprenör för åtgärder. Men det är en rätt stor sak att handla upp en entreprenad i den här storleksordningen med långa ledtider, vilket innebär att vägen hinner bli mer skadad än då man bestämmer sig för att det är dags för en åtgärd, säger Trafikverkets projektledare Torbjörn Nylander.

Detta innebär att tidsplanen förskjuts åtta månader och att arbetet kommer att pågå fram till sommaren 2019.

– Men då ska vi också ha i åtanke att av de åtta månaderna är det cirka fyra månader –perioden december till mars – då vi inte kan utföra vissa arbeten. Bland annat asfaltering och räckessättning, på grund av vintern, säger Torbjörn Nylander som förklarar att de större arbetena som kommer att märkas av efter vintern är när det översta lagret av asfalt kommer att läggas på.

Mitt- och sidoräcken kommer att sättas upp efter att asfalten ligger på plats.

– Under vintern kommer vi att bygga ersättningsvägar längs sträckan. Ersättningsvägarna byggs i första hand därför att det blir andra förutsättningar avseende anslutningar till E4.

Annons

– Vi är skyldiga att se till att de vi påverkar med ombyggnationen får nya, alternativt förändrade anslutningar för att fortsatt kunna ta sig till och från sina fastigheter, säger Nylander.

Byggandet av ersättningsvägar kommer till största delen dock inte att påverka E4-trafiken.

Den ursprungliga budgeten för hela vägprojektet låg på cirka 130 miljoner kr.

– Den kommer inte att hålla med tanke på skadebilden som framkommit i projektet. Det dyker alltid upp saker och behov av åtgärder under byggtiden, och det har det också gjort här. 

– För dagen är prognosen cirka 160 miljoner kr, säger Torbjörn Nylander.

Här finns mer information om vägprojektet:

https://www.trafikverket.se/e4-ullanger-docksta