Vad annat kan man vänta sig?

488
Annons

Reflektion över neddragningarna för kulturen i M+KD-budgeten:
Man kan inte vänta sig annat av människor som jämställer kultur med att läsa Dagens Industri.

Annons