Större resurser till MSB Sandö

2409
AnnKristine Elfvendal, verksamhetschef på MSB Sandö. Foto: Olof Wigren.
Annons

Under flera år har det förts diskussioner om neddragning för MSB, Myndigheten för Samhällsberedskap, och verksamheten på Sandö har varit hotad.

Så är det inte längre.

I stället skjuts det till mer resurser.

Man kan säga att klimatförändringarna och den förändrade hotbilden mot Sverige, bidragit till att MSB Sandö bedöms som ännu viktigare nu än tidigare.

– Vi har fått ännu mer medel till fler och utökade utbildningar, säger verksamhetschefen AnnKristine Elfvendal.

MSB – som har ett nära samarbete med både Räddningsgymnasiet och Folke Bernadotte–akademin – har en tvåårig utbildning på Sandö, riktad mot Räddningstjänsten, SMO. För räddningsledare och blivande deltidsbrandmän är utbildningarna kortare, sex respektive nio veckor.

– MSB:s skolverksamhet finns här och i skånska Revinge. Under de många och stora skogsbränderna i Mellannorrland i somras, fick både elever och personal från Sandö delta i släckningsarbetet. Vi bistod även med fordon, material och operativa ledningsfunktioner.

– Att ha verksamhet på två olika ställen i landet visade sig vara värdefullt, säger AnnKristine.

Annons

Inför framtiden finns ett ökat behov av både personal och chefer på räddningssidan. Bland annat bedöms det behövas fler som går grundutbildningen för räddningstjänstpersonal i beredskap.

– Målet är satt till 850 utbildade om från och med 2020. För 2019 planeras för 650 platser, säger AnnKristine Elfvendal.

Dess utbildningar ska genomföras på åtta platser i Sverige varav Sandö är en.

Den förändrade hotbilden mot Sverige – där risken för olika slags angrepp från främmande makt anses vara större – är också ett skäl till att verksamheten på MSB Sandö har hög prioritet och inte längre är i farozonen för att flyttas eller avvecklas.

– Vi har haft några tuffa och ovissa år men nu känns det väldigt stabilt, säger AnnKristine Elfvendal.

Det finns inga privatbostäder på Sandö sedan några år tillbaka.

Däremot övningsområden som nyligen fått ett tillskott i form av ett parhus i två våningar som används till bland annat rökdykarutbildning.

– Huset invigs officiellt den 19 oktober, säger enhetschefen Hasse Skoglund.

Hasse Skoglund och AnnKristine Elfvendal framför det nya övningsparhuset på Sandö. Foto: Olof Wigren.

Den 11 september flyttade de sista asylsökanden från Svanö.

– Vi har haft hundratals boende här sedan den stora flyktingvågen för några år sedan, men merparten av den personal vi anställde då blir kvar inom vår organisation, säger AnnKristine Elfvendal.

För närvarande jobbar 108 personer på MSB Sandö.

Många av dem bor i Kramfors kommun, de övriga i grannkommunerna och ett mindre antal kommer till Sandö regelbundet men är bosatta i kommuner längre ifrån. Deras arbete bedrivs till största delen på distans.