Sollefteå kommun på gång med ett landsbygdsråd med start 2020

979
Johan Andersson (c), kommunalråd i Sollefteå kommun. Foto: Olof Wigren.
Annons

Den dominerande delen av Sollefteå kommun består av landsbygd. Kommunalrådet Johan Andersson (c) ser också landsbygdsfrågorna som mycket viktiga för kommunens framtid.

– Därför vill vi skapa ett landsbygdsråd i samarbete med LUS, Lokal Utveckling Sollefteåbygden, säger han.

Johan Andersson är väl insatt i landsbygdens vardag och hur man i bygderna jobbar för att behålla både service och verksamheter.

Han har varit en del av den fina resa som gjorts i Resele, där man vänt en nedåtgående spiral och gjort att trenden numera är positiv.

– För oss i hela kommunen är det av största vikt att alla frågor har ett landsbygdsperspektiv, så att vi tar rätt beslut för så många som möjligt.

Han menar att det också borde gälla Regionen, Länsstyrelsen och andra myndigheter.

– Vi kan inte bara bygga framtiden utifrån städernas villkor och behov utan måste se till hur folk har det även på små orter och i glesbygd.

– Det är ingen lätt uppgift i tider av pressad ekonomi och besparingar, men det är vår skyldighet att göra det vi kan för alla invånare.

Annons

Johan är djupt imponerad av alla eldsjälars arbete i de olika föreningarna.

– De håller byar och bygder levande. Ofta med imponerande, ideella insatser.

Han lyfter också fram den nytta som föreningar gör för att driva och underhålla anläggningar, spår och leder.

– Vi ger föreningsbidrag till sådant men det faktiska arbete som läggs ned är ofta långt överstigande det som man har rätt att begära. Också det är beundransvärt och värdefullt.

Inom kort ska landsbygden få större inflytande på politiken i Sollefteå kommun.

– Vi är redo att ta nästa steg i kommunens arbete med landsbygdsutveckling och där kommer ett landsbygdsråd att fylla en mycket viktig funktion, säger Johan Andersson.

Målet är att Sollefteå kommun ska kunna fatta beslut om införandet av ett landsbygdsråd under 2020 och det kommer att verka i samarbete med LUS, Lokal Utveckling Sollefteåbygden.