Så tjock bör isen vara innan du ger dig ut på den

508
Annons

Hittills under 2018 har 13 personer omkommit i drunkningsolyckor på svaga isar.

God kunskap och bra utrustning bidrar till att förhindra olyckor.

Nu när temperaturen pendlat ganska kraftigt kan isarna vara förrädiska. Då gäller det att vara extra försiktig.

Att ha stor respekt för isen är en god egenskap.

Den kan rädda liv.

Men du ska också vara noga med att ha rätt utrustning för att klara en nödsituation om en olycka ändå inträffar.

Isdubbar, hansalina och visselpipa för att kunna påkalla uppmärksamhet snabbt är viktigt, menar Svenska Livräddningssällskapet.

Man bör också bära flytväst. Det finns i dag flera olika och smidiga modeller. En ryggsäck med kläder förvarade i plastpåsar är också att rekommendera. Om du går igenom isen och tar dig upp är du nedkyld och behöver byta till torra kläder omedelbart. Och vistas inte ensam på isen.

Annons

Den mest typiska isolyckan drabbar ensamma, äldre män som givit sig ut för att isfiska. De har saknat eller haft dålig säkerhetsutrustning och de tjocka kläderna som de burit har blivit tunga av vattnet och kylan har försvagat krafterna. Resultatet av detta har varit ödesdigert.

Skoterolyckorna har blivit fler. I hög fart åker människor ut på isen på sina skotrar och när den brister är det långt till land och till räddning.

Om du ramlar ned i en isvak sjunker temperaturen i kroppen snabbt.

Det är få människor som överlevt längre än en timme i en isvak.

När kroppstemperaturen gått ned till cirka 30 grader inträder normalt sett medvetslöshet.

Civilförsvarsförbundet anordnar isvakskurser där deltagarna får öva i kallt vatten. Det ger en bra insikt om vad som inträffar med kroppen i en sådan situation.

Det kan finns flera faktorer som gör isen svag. Oftast blir insjöisarna bräckliga när det uppstår snabba växlingar mellan kyla och mildväder. Det kan leda till sprickbildning.

Svenska Livräddningssällskapet rekommenderar: För att isen ska vara säker ska den s k kärnisen – den is som är genomskinlig – vara minst tio centimeter tjock. För snöisen ska tjockleken vara 20 centimeter.

Extra försiktighet ska iakttas vid sund, där vattnet kan vara strömt. Samt till exempel vid utlopp, vid vass, kring bryggor och under broar där isen också kan vara svag.

Isinformation är färskvara. Isarnas beskaffenhet skiftar mycket. Det är upp till var och en som tänker ge sig ut på isen att kontrollera att den håller.

 

FAKTA/isvett

Var aldrig ensam på isen.

Ha alltid med dig isdubbar och annat säkerhetsutrustning på isen.

Prova alltid isen med ispik om du är osäker.

Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller.

Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.

Lär dig var isens svaga punkter är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.

Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister. Och desto svårare blir räddningen.

Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.

Lämna aldrig barm ensamma vid eller på isen.

Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.

Källa: Svenska Livräddningssällskapet.