Så jobbar Bygdsam Nätradalen för att göra området ännu attraktivare

218
Sofie Holmgren, Bygdsam Nätradalen. Foto: Olof Wigren.
Annons

HALLÅ DÄR!

Sofie Holmgren, verksamhetsledare för Bygdsam Nätradalen.

Hur vill du enkelt och kortfattat beskriva verksamheten?

– Som en paraplyorganisation för föreningar och företag i Nätradalen. Vi bidrar till samverkan mellan dessa och till samarbete och utveckling för hela området, genom att starta och driva olika projekt. Vi har för närvarande cirka 45 medlemmar – både föreningar, företag o c h privatpersoner – men skulle vilja bli många fler.

Kan du ge exempel på sådant ni gjort?

– Det har blivit en hel del över tid. Bland annat har vi arrangerat olika träffar och workshops, startat grupper för att utveckla till exempel boendemiljö, ambassadörskap och aktiviteter, bidragit till shoppingkvällar och den årliga Höstmarknaden i Bjästa, skapat Växtplats Nätradalen på Nätragatan i Bjästa, anordnat kurser, talat i EU–staden Brüssel om hur vi jobbat för att utveckla vårt område… ja, listan kan göras lång. Det handlar om både stort och smått.

Nämn något om det som är aktuellt just nu.

– Dels har vi startat hemsidan visitnatradalen.se för att stimulera besöksnäringen i Nätradalen och bättre marknadsföra allt som finns här, dels jobbar vi i ett projekt för ökad inflyttning och att använda befintliga resurser. Det sistnämnda gör vi tillsammans med Umeå Universitet. Det går ut på att skapa en digital plattform där folk i Nätradalen ska kunna låna och hyra produkter och verktyg, hyra ut tjänster, bostäder och så vidare, av varandra. Någonting som främjar hållbarhet och tillvaratar de resurser som finns i bygden.

Annons

Vad vill ni främst åstadkomma framöver?

– Ökad hållbarhet och utveckling på alla sätt, ökad samverkan, bättre ta tillvara kraften i de verksamheter som finns och samla resurserna för att driva på vissa frågor. Jobba mer med våra ambassadörer och de grupper som startats för ett ännu större engagemang.

– Sedan kommer vi också att rikta oss till Nätradalens ungdomar för att få in förslag på sådant som de vill ha. Det kan vara ett eller några olika projekt. Vi har 20 000 kronor att fördela.

FOTNOT: Läs mer om Bygdsam Nätradalen på www.bygdsamnatradalen.se