Så här resonerar jag innan jag lägger min röst på ett parti.

545
Annons

Det finns vissa grundläggande principer som styr på vilket parti jag lägger min röst i de olika valen i höst.
Dessa principer har varit ungefär desamma under hela mitt vuxna och röstberättigade liv men vissa av dem har av olika skäl blivit mer viktiga än andra över tid och med somliga är det så att mitt engagemang för dem har ökat högst väsentligt. Detta tror jag bottnar i att orättvisor, egoism och rasism berör mig djupt och att jag reagerar allt kraftfullare mot dem ju äldre jag blir.
Så här är det:
Jag månar om att alla ska ha rätt till ett så bra liv som möjligt, oavsett bakgrund, ålder, kön och ekonomi.
Jag vill att klyftorna mellan människor ska krympa, att vi ska ta emot och ta hand om dem som har det svårt och att vi ser nysvenskar som en resurs och inte en belastning. Givetvis ska vi ha en genomtänkt migrationspolitik.
Jag anser att landsbygdens framtid – där nysvenskarna i mångt och mycket är avgörande för utvecklingen – är viktig och att människor utanför städerna ska ha service, skola, vård och allt det där grundläggande i vardagen som kan underlätta för att bo kvar på landet och även att flytta dit.
Jag hävdar det vara fullt logiskt att landsbygden ska få behålla en del av de inkomster för vatten- och vindkraft som skapas på landsbygden. Landsbygden ska inte utarmas utan stärkas.
Jag tycker att det är självklart att vi ska göra vad vi kan för att värna om miljön och att det vi gör samtidigt ska ske på ett sådant sätt att sunt förnuft får råda. Att vi se till människors olika situation och skiljer på vad vi inom rimlighetens gräns kan kräva av dem som bor i städerna respektive på landsbygden.
Minst lika angeläget tycker jag att det är att bevara anställningsskyddet, att värna om tryckfriheten, yttrandefriheten, den fria pressen och public service, att sträva efter ett brett kulturutbud och ett rikt föreningsliv och agera för ökad jämställdhet.
Jag vill verka för att nazistiska organisationer och andra organisationer som har en liknande syn på samhället som dem och på olika sätt vill inskränka människors frihet, ska motverkas med hjälp av stöd av det som står i lagen och i FN:s konvention mot rasism.
I år är det för första gången på det viset att jag röstar olika i de tre val som jag har rätt att delta i. Riksdagsvalet, kommunalvalet och regionsvalet.
I ett av valen kommer jag att rösta blankt, eftersom jag anser att ingen sida visat sig kapabel nog att driva skutan. I det fallet efterlyser jag ett kraftfullt omtag, samarbete över partigränserna och att göra om och göra rätt.
I de andra valen lägger jag min röst på var sitt parti och jag behöver efter mitt tidigare resonemang knappast förklara att inget av dem är partier på den yttersta högerkanten, enär de står för helt andra värderingar än dem som är mina.

Annons