Ris till flis – ett viktigt projekt på Kramfors kommuns arbetsmarknadsenhet

1624
Annons

Arbetsmarknadsenheten på Kramfors kommun gör ett viktigt och omfattande arbete, mer eller mindre i det tysta.

Ett av de löpande projekten är Ris till flis, som 16 personer är involverade i på daglig basis.

Göran Hägglund är arbetshandledare för Ris till flis.

– Vi sysslar mycket med siktröjning, trädfällning och aptering på kommunal mark, säger han.

Personalen jobbar i olika arbetslag om fem personer där minst två är nyanlända.

– Det är en bra mix för det hjälper också de nyanlända att lära sig det svenska språket.

Förutom nyanlända består arbetsstyrkan av bland annat långtidsarbetslösa och dem som ska ut i arbetslivet igen efter långvariga sjukdomar.

– Målet är att vi ska se till att fler kommer ut i arbetslivet och det fungerar bra. De två senaste veckorna har tre personer från Ris till flis fått anställning på andra håll, säger Göran Hägglund.

Annons

Ris till flis–gruppen utför många uppdrag åt Tekniska kontoret – till exempel städning av badplatser, sopning, gräsröjning på olika avlopps– och återvinningstationer – och sköter även lekplatser, sandning och skottning.

– Vi har också en station uppe på Vallen här i Kramfors för vedhantering, där ved säljs både till allmänheten och delas ut till föreningar. Här flisar vi också ris och mindre ved som säljs till värmeverket Neova, säger Göran Hägglund.