Österforse blev Årets By i Sollefteå 2018 – vilken får priset för 2019?

1148
Karin Lidén, Österforse byalag, vid Båthuset vid Kullaborg. Foto: Olof Wigren.
Annons

Österforse blev först med att utses till Årets By/Bygd av LUS, Lokal Utveckling i Sollefteåbygden, i samarbete med Sollefteå kommun.

Priset, för 2018, kom med prissumma på 30 000 kronor till mottagaren Österforse IF.

Karin Lidén, aktiv i byalaget som är en sektion i Österforse IF, säger:

– För oss i Österforse betyder utmärkelsen jättemycket. Sen skolan lades ned 2001 har det varit svårt att samla byborna, den naturliga mötesplatsen försvann. Österforse IF har genom åren hållit i Valborgsmässofirandet, som är en mer än 30-årig tradition. Sen det nya Båthuset byggdes har aktiviteterna utökats till att omfatta även Kakkalaset och nu under senare år, det vi kallar Österforsedagen. Den senaste aktiviteten är Österforse Trail Night Run, som vi arrangerade för tredje gången i oktober. Alla våra aktiviteter sker på ideell basis, utan några som helst bidrag från något håll.

– Att få denna utmärkelse blir en sporre för oss att fortsätta stärka sammanhållningen i byn och gärna visar upp vår fina by för fler människor än byborna.

Motiveringen till Östeforse som Årets By 2018:

”Årets By har verkligen visat att ett samhälle kan åstadkomma otroligt positivt och viktigt arbete och skapa social gemenskap genom sammanhållning och samverkan.
Sedan det för området så viktiga företaget Graningeverken lämnade samhället år 2005 har invånarna på ett föredömligt sätt fortsatt sin kamp med att skapa intressanta och viktiga arrangemang, samt underhållit och utvecklat bygdens anläggning i fortsatt mycket gott skick. Idag driver man ett tiotal aktiviteter och förvaltar och sköter ett flertal anläggningar, samt är hyresvärd för Kulla Förskola i Ur och Skur. Allt detta klarar man av med en stabil och ordnad ekonomi.”

Vilken blir Årets by/bygd 2019?

Annons

Nominera gärna!

För att visa sin uppskattning till det utvecklingsarbete som läggs ner ute i bygderna av olika föreningar, och för att stimulera till fortsatt arbete, har Lokal Utveckling i Sollefteåbygden, LUS, i samverkan med Sollefteå Kommun och länsbygderådet gått samman och delar ut utmärkelsen Årets by/bygd varje år. Utmärkelsen som årets by/bygd delas ut till en förening som aktivt har jobbat med att stärka utvecklingsarbetet i byn/bygden på ett eller flera sätt. Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.

Uppfyller föreningen något/några av dessa kriterier ska man nominera sin By/bygd

 • Föreningen har delaktighet och inflytande i byn.
 • Föreningen jobbar aktivt för samarbete mellan föreningar, företagare och bybor.
 • Föreningen jobbar för att stärka ung som gammal, kvinnor och män.
 • Föreningen ska ha jobbat aktivt med en eller flera frågor i byn tex. Inflyttning, service, skola, sammanhållning, arbeten, fritidsaktiviteter mm.
 • Föreningen har styrelse, stadgar och årsmöten.

Övrigt:

 • Samma by/bygd/ förening kan inte få priset två gånger under en femårsperiod.
 • Alla innevånare i Sollefteå kommun har möjlighet att nominera årets by/bygd.
 • Priset skall användas till fortsatt utvecklingsarbete eller verksamhet som främjar byn/bygden.
 • Priset delas ut vid ett tillfälle som bestäms i samråd med LUS
 • Lokal Utveckling Sollefteå, LUS är jury och meddelar utnämning
 • Information om hur man nominerar ligger på LUS hemsida, lokalutvecklungsolleftea.se, och Sollefteå kommuns hemsida, www.solleftea.se

Nomineringen ska skickas till LUS ordförande Lillemor Edholm, Gideåberg 137, 880 41 Edsele eller på e–post: brakel1@yahoo.com.

Sista dag för nominering av Årets By/Bygd 2019 är den 28 februari 2020.