NBV i Kramfors har fyrdubblat sin verksamhet på sju år

582
Eva Tånneryd (t v) och Rose-Marie Byström på NBV i Kramfors. Foto: Olof Wigren.
Annons

Det råder ingen tvekan om saken:

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, är Kramfors största studieförbund.

– Vi har fyrdubblat vår verksamhet inom loppet av sju år, säger verksamhetsutvecklare Eva Tånneryd.

I lokalerna på Ringvägen är det aktiviteter varje vardag.

Här jobbar Eva Tånneryd, ”Kicki” Ulander och sedan i mars förra året Rose–Marie Byström.

– Men det mesta av det vi är involverade i sker på andra ställen och över hela kommunen. Vi har 60–70 cirkelledare som under året håller i sammanlagt över 100 grupper, säger Eva.

NBV har funnits i Kramfors i över 30 år.

Profileringen för nykterhet och mot droger har bidragit till att bland annat nysvenskar från Bosnien och Somalia sökt sig till NBV.

– För människor därifrån och och från flera andra länder är nykterhetsfrågan viktig, förklarar Rose–Marie.

Annons

Inom kulturområdet har NBV också vuxit mycket.

– Här är nog mitt personliga kulturintresse en bidragande orsak, ler Eva.

– Jag är ute på många evenemang och aktiviteter och har byggt upp ett stort kontaktnät. Därför har det blivit naturligt att föreningar och arrangörer inom kultursektorn sökt sig till oss.

Samarbetet med MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, det ökade intresset för skoterkörkort och de många kurserna i svenska för nyanlända har också bidragit till att NBV blivit störst i kommunen.

– Sett till hela landet är vi det sjätte största studieförbundet, säger Eva Tånneryd.