Mycket, mycket sorgesamt.

490
Annons

Jag älskar papperstidningar. Innerligt.
Men dagens Tidningen Ångermanland är en så sorglig uppenbarelse att jag är övertygad om att ägarnas taktik är att få alla – a l l a – att gå över till webben innan årets slut.
Hur det nu ska gå till, när en lokaltidning som drar sig allt längre bort från det lokala näppeligen attraherar på nätet heller.
Det är mycket, mycket sorgesamt.

Annons