Lokaltidningarnas nedmontering av den lokala journalistiken är ett demokratiskt problem.

667
Annons

I Mittmedias app får jag ”…tillgång till fler än 40 nyhetssajter från Umeå i norr till Markaryd i söder.”

Det är ju fint. 

Som bonus.

Dock: det är de lokala nyheterna, reportagen, referaten och notiserna som ska vara lokaltidningens signum. Det som sker n ä r a prenumeranterna.

Jag bor på Svanö, Kramfors kommun. Jag är således mer intresserad av material från och om Bollstabruk, Lunde och Kramfors än Borlänge, Ljusnadalen och Krylbo när jag läser min lokala tidning. Vare sig jag läser den på nätet eller som papperstidning.

Och det lokala materialet ökar i n t e. 

Hur skulle det kunna göra det när journalist efter journalist tas bort?

De journalister som finns kvar är generellt sett duktiga och erfarna, men de är alldeles för f å. Ett nytt sparpaket hos Mittmedia kan göra dem ännu färre.

Annons

Det gör den lokala tidningen allt mindre lokal.

När en lokaltidning blir allt mindre förankrad i den lokala myllan, blir den också allt mindre angelägen för invånarna. Och den får också allt svårare att utföra sitt demokratiska uppdrag.

Detta är både tråkigt och ytterst allvarligt. Konsekvenserna kommer att bli allt tydligare så länge utvecklingen fortsätter i samma takt om de senaste tio åren och den kommer att påverka alla.