Kramfors har fler än 250 engagerade ambassadörer – och fler är välkomna!

1234
Några av Kramforsambassadörerna på en träff på Länsmansgården i Lugnvik. Foto: Pelle Nordlander.
Annons

Under sex år har Kramfors kommun jobbat för att engagera invånare till att bli ambassadörer för sin egen egen hemkommun. Först som ett initiativ från medarbetare på näringslivsenheten och 2015–2018 som en del i projektet ”Framtidsbygget – en hel kommun”.

– Vi har lagt en grund som kommer att vara värdefull för Kramfors under lång tid framöver, säger näringslivsutvecklaren Hjördis Åsander Rislund.

Det var Hjördis och hennes förre kollega Anki Leiderud som 2013 bestämde sig för att försöka bidra till att besökare i Kramfors fick fler positiva bilder av kommunen.

– Vi pratade med både hårfrisörerna och taxichaufförerna i stan och fick dem att bli ambassadörer för Kramfors, säger Hjördis.

Inspirerade av det goda utfallet gick man sedan vidare och riktade sig till alla invånare om att bli ambassadörer.

– Det här blev sedan en del av ”Framtidsbygget – en hel kommun” då vi även gavs större resurser. Vi kunde ordna träffar med ambassadörerna, där olika gäster varit med och föreläst. Dessutom har vi regelbundet gjort utskick via sms om nyheter i kommunen och sådant som kan vara till nytta för ambassadörerna, säger Hjördis.

Idag har över 250 personer anmält sig som Kramforsambassadörer. Och det handlar både om privatpersoner, företagare och människor som bor långt utanför kommunens gränser men ändå känner starkt för Kramfors.

– Fastän det stora projektet är avslutat är det viktigt att bygga vidare på det vi skapat och se till så att ambassadörerna både känner sig delaktiga i det som sker och att de kan bli fler, säger Hjördis.

Annons
Hjördis Åsander Rislund skissar på ambassadörsarbetet under 2019. Foto: Olof Wigren.

Det här sättet att bjuda in medborgarna till att bli ambassadörer för sin kommun, är något som väckt nyfikenhet även hos andra kommuner.

– Vi har flera exempel på kommuner som hört av sig och velat ha råd och information om att själva göra något liknande. Och när Kramfors var värd för Landsbygdskonferensen förra året, var ambassadörsprojektet ett av dem som gav störst gensvar hos deltagarna, berättar Hjördis Åsander Rislund.

Hon menar att det är viktigt att både lyfta fram Kramfors fördelar för besökare men också för att stärka den egna stoltheten och medverka till positiva attityder.

– Det kan i sin tur vara med och påverka till bland annat ökad inflyttning, företagsetableringar och husköp.

Kramfors i fickformat. Foto: Olof Wigren.

Det här är några av de fakta som Kramforsambassadörerna kan hänvisa till:

* Kramfors har ett strategiskt bra läge för pendlare med tåg och flyg. Från Resecentrum i Kramfors tar det till exempel bara 22 minuter med tåg till Härnösand, 76 minuter till Sundsvall, 35 minuter till Örnsköldsvik, 82 minuter till Umeå och elva minuter till Höga Kusten Airport.

* Kramfors har en räckvidd per invånare på 250 000 inom tio mil och 500 000 inom 20 mil.

* Kramfors stad har ett levande centrum med närhet till både shopping, service, skolor och idrottsanläggningar.

* Kramfors är en del av världsarvet och destinationen Höga Kusten och i kommunen finns över 30 naturreservat och tolv riksintressen.

* Kramfors är sett till befolkningsmängden den företagstätaste kommunen i hela Västernorrland. Så har det varit i flera decennier.

* Det finns gott om attraktiva och havsnära tomter och längs Ångermanälven, prisvärda hus och ett rikt kultur– och föreningsliv.