Kramfors får svårt att nå nationellt satta bredbandsmål

999
Anders Rodin, vd för kommunala bolaget Mediateknik. Foto: Olof Wigren.
Annons

Hösten 2015 beslutade riksdagen att minst 90 procent av hushållen i Sverige ska ha bredband med en hastighet på 100 mb/sekund till år 2020.

En av många kommuner som får svårt att klara detta är Kramfors.

Skälet? Huvudsakligen bristande resurser.

Anders Rodin är vd för kommunalägda bolaget Mediateknik i Kramfors, som han beskriver som ett stort entreprenadföretag för närvarande.

– Vi har haft många bredbandsprojekt igång under 2018 och det blir ännu fler under 2019, om vi beviljas pengar från Jordbruksverket och Tillväxtverket.

– Men det finns inte tillräckligt mycket pengar att få för att täcka vårt behov, konstaterar han.

I Kramfors kommun har idag cirka 41 procent av hushållen tillgång till bredband på 100 mb/sekund. 45 procent i tätorter och i staden, 32 procent övriga områden.

– Men trots att vi utnyttjar vår kapacitet maximalt och samordnar bredbandsentreprenader med bland andra E.on och andra som gräver i olika områden, är det långt till de mål som är satta.

Annons

– Vi vill göra det snabbare men det finns helt enkelt inte medel till det, säger Anders Rodin.

Han ser arbetet med utökad bredbandstäckning som ett av de viktigaste områdena för att öka attraktionskraften för Kramfors – och det är lika viktigt för att ge invånarna trygghet och tillgång till olika tjänster.

– Digitaliseringen i samhället ökar ständigt och det fasta telefonnätet monteras successivt ned. Våra svårigheter i den här kommunen, liksom för många andra landsbygdskommuner, är att det är glest mellan många hushåll och dyrt att ansluta alla till bredbandsnätet.

Mediateknik försöker agera flexibelt genom att kombinera fiber med radiosänt bredband för att skynda på anslutningstakten.

– Men det krävs också att tillräckligt många hushåll vill ha bredband för att vi ska kunna skapa projekt, säger Anders Rodin.

Ansökan om medel för kommande projekt ligger för yttrande och behandling hos Jordbruksverket.

– Under 2018 har vi bland annat anslutit ett stort antal hushåll i Bollstabruk, Klockestrand, Styrnäs, Lo, Angsta och Herrskog. Beroende storleken på de bidrag vi får, vill vi under 2019 inleda projekt i exempelvis Sandslån, Marieberg och ned till Lugnvik, på Svanö och från Lugnvik till Gräta via Herrskog, säger Anders Rodin.

FOTNOT: Denna artikel har även varit införd i tidningen NORDSVERIGE.