Kram… fors är på uppgång och i flera fall ett föredöme.

2246
Nordingrå. Foto: Olof Wigren.
Annons

När jag växte upp i Kramfors kommun på 1970– och 80–talen läste jag ofta tidningsartiklar som handlade om kriser och nedläggningar. Det talades om buset som sades öka och om hur invånarna bara blev färre och färre.

Det var, kort sagt, en rätt dyster bild som gavs.

En storslagen natur, ljusa framtidsutsikter för varumärket Höga Kusten och ett rikt kulturliv kunde inte ändra på detta faktum.

Jag har sedan dess följt Kramfors både på lite avstånd och som journalist.

Idag, 2019, kan jag konstatera att den negativa trenden i mångt och mycket har vänt. Kramfors har visat sig vara en stad och en kommun som på många sätt är en föregångare.

* Här finns en gymnasieskola som på några få år etablerat sig som en av landets mest spännande och som inspirerar andra kommuner att lära av Ådalsskolan.

* Här finns även en modell för den öppna asylförskolan som är ett föredöme.

* Kommunens näringslivskontor, företagarorganisationerna och företagen har en allt bättre dialog med varandra. Näringslivsklimatet i den kommun som har flest företag per capita i hela Västernorrland, är mycket bättre nu än för tio år sedan och trenden är positiv.

Annons

Plus då det rika förenings- och kulturliv som finns i varje del av kommunen.

Detta är fyra skäl till att vara stolt över Kramfors. Och det finns fler. Som till exempel det musikliv som är både brett och imponerande – Fredrik Högberg på Tingshuset är en kompositör med internationellt rykte – och ett småföretagande med stor potential.

Kramfors har dessutom alla möjligheter i världen att ännu tydligare haka på arbetet med att utveckla Höga Kusten som destination. Här kan det skapas massor av nya arbetstillfällen.

Använd Höga Kusten mer i den egna marknadsföringen!

Det är ett begrepp som enbart ger mervärde och och förknippas uteslutande med positiva känslor.

Kramfors i Höga Kusten – det är klockrent.

Rävsön. Foto: Olof Wigren.

I mitt yrke – i mina möten med människor i Kramfors i samband med intervjuer och reportage – har jag frapperats över hur det svängt rejält de senaste åren i synen på den egna staden och kommunen i ett framtidsperspektiv. Företagare, föreningsengagerade, kulturfolket, ”vanliga invånare”… överlag berättar de om ett Kramfors de tror på och trivs i. Det finns förvisso undantag men dessa är förbluffande få.

Kramfors har fått ny energi. Här finns duktiga entreprenörer, här finns personer inom kommunen som har mod och tänker i nya banor och här finns föreningar och organisationer som gör storstilade insatser för ungdomar i hela kommunen.

Var stolta, kramforsbor, och var goda ambassadörer för Kramfors!

Till sist: varför inte ta tillbaka Kramfors – den vänliga staden/kommunen som slogan?

Kram… fors. Välkomnade, varmt, inkluderande. Även det är klockrent. I alla fall i min värld.

Sandöbron. Foto: Olof Wigren.