Jag är klokare nu.

450
Annons
Förr, när jag inte brydde mig om att livet inte var för evigt, körde jag på flera mil bortom den tunga trötthetens gräns, sopade upp spillrorna av mig själv dagen efter och drog upp tempot igen.
Jag är klokare nu.
Annons