Idag är platsen en idyll – men 1675 anklagades en femtedel av socknens alla kvinnor för häxeri och brändes på bål precis här…

2500
Foto: Olof Wigren.
Annons

I Torsåkers pastorat i Ådalen hölls under 1674 och 1675 ett antal rättegångar mot personer som anklagades för häxeri. Två män och fyra pojkar, resten kvinnor.

De 65 kvinnor som miste livet motsvarade en femtedel av alla kvinnor i Torsåkers socken. Samtliga brändes på bål.

Foto: Olof Wigren.

Vägen upp till bergets topp är stenig och bitvis en smula krävande, men den lummiga skogen och det svaga suset av vinden som smeker träden skapar ro.

Väl uppe är utsikten ganska magnifik över delar av Dal, Torsåker och Ytterlännäs.

Det är svårt att förstå att det skedde någonting ohyggligt här för 340 år sedan.

1675 halshöggs och brändes på bål 71 personer, de flesta kvinnor, anklagade och dömda för häxkonster.

Det är därifrån namnet på platsen kommer:

Häxberget.

Annons

Under åren 1492 till 1704 avrättades över 400 personer för häxeri och samröre med Djävulen i Sverige.

De flesta mötte döden mellan 1668 och 1676.

Flertalet av dem som avrättades halshöggs innan de brändes på bål men i vissa fall brändes också människor levande.

Somliga undgick dödsstraff men torterades, fick spöstraff eller fängelse.

I Torsåker var 1675 ett fasansfullt år.

De första nio som anklagades för häxeri avrättades den 28 mars, de resterande den 1 juni efter att ha tillbringat en tid i en fängelsehåla i Hammar.

Efter att ha gått till fots 4 km i bitande kyla, kläddes de av nakna och halshöggs av en bödel från Härnösand och brändes sedan på bål.

Ett bål för vart och en av de tre socknar som omfattades av häxprocessen.

Resterna av de avrättade sänktes sedan i den så kallade Käringviken i Lesjön strax intill berget.

Några få slapp brännas och begravdes i stället.

Det var de få som hade erkänt.

Författaren och journalisten Jan Guillou skrev för ett antal år sedan en bok om häxprocesserna i Sverige som han kallade ”Häxornas försvarare”.

Den låg sedan också till grund för en dokumentärserie på SVT i fem delar som kallades ”Häxornas Tid”, där ett av avsnitten handlade om händelserna på Häxberget.

Det finns ett häxmuseum på Hola Folkhögskola som mycket bra beskriver det som skedde.

Minnesstenen på Häxberget restes 1975, 300 år sedan de ohyggliga händelserna ägde rum på platsen.

Det är skyltat mot Häxberget från vägen som leder mot Sollefteå och från parkeringsplatsen leder en 400 meter lång stig till avrättningsplatsen med minnesstenen.

1779 avskaffades straffet för trolldom i svensk lag.