I Skulnäs kan du kliva in i ett autentiskt ”luffarhem” från 1931

1078
Foto: Olof Wigren.
Annons

Det finns 61 byggnadsminnen i Västernorrland, utsedda av länsstyrelsen.

Ett av de mest oansenliga men betydelsefullaste byggnadsminnena finns i Skulnäs, några kilometer söder om Bjästa.

Du ser den alldeles intill E4:an.EW-stugan.

De arbetslösas hem.

Byggd mellan de två världskrigen som ett luffarhotell.
En av Höga Kustens unika pärlor.

Redan innan det första världskriget avslutats drabbades landet av Spanska sjukan. På det följde sedermera börskrasch, nödår och omfattande arbetslöshet.

Många människor blev hemlösa och vandrade genom landet för att söka jobb, ofta i form av dagsverken i utbyte mot en säng för natten och lite mat.
EW-stugan byggdes 1931 av Erik och Hedvig Westman.

Initiativet var helt och hållet deras eget.

Annons

De ömmade för de utsatta i samhället och ville bidra till att göra tillvaron lite lättare för dem.
Både Erik och Hedvig var humanister och fredsaktivister. De byggde EW-stugan som ett rum med kök och en förstuga med nio bäddar.
Regler för gästerna spikades upp och alla som övernattade uppmanades att skriva sina namn i en gästbok.
De första tio åren hade stugan över 15 000 besökare.

Foto: Olof Wigren.

Stugan och dess inredning ser idag ut nästan exakt som den gjorde då den uppfördes, trots att den i mitten av 1950-talet flyttades lite västerut när E4:an byggdes.
1998 fick Länsmuseet Västernorrland EW-stugan i gåva av parets svärdotter Hanna Westman och 1999 förklarades den som byggnadsminne.
I skriften om EW-stugan som Länsmuseet Västernorrland tagit fram, skriver landsantikvarien Bengt Edgren och länsantikvarien Robert Olsson:
”De arbetslösas hem är en påminnelse om en tid som kan kännas avlägsen och annorlunda. Samtidigt kan man känna att EW-stugan med sina tapeter av filmaffischer och en pacifistisk symbol i form av ett brutet gevär ligger oss nära i tiden och står för värderingar som ju i högsta grad har aktualitet även idag, fred och solidaritet.”