I dag startar årets Landsbygdsriksdag i Kramfors

1015
Anders Bosenius. Foto: Olof Wigren.
Annons

Landsbygdsfrågorna fick mer utrymme än vanligt i årets valrörelse och i våras deltog flera partiledare på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik.

Nu är det i Kramfors som landsbygden hamnar i fokus. Idag och i morgon genomförs årets Landsbygdskonferens, med deltagare från stora delar av landet.

Landsbygdkonferensen startades i Västernorrland för nio år sedan. 2014 stod också Kramfors som värd för den och i fjol genomfördes den i Sollefteå.

– Vi har 140 platser, säger näringslivsutvecklaren Anders Bosenius på Kramfors kommun.

Han är en av dem som ansvarar för konferensen och förklarar att syftet med den är att både lyfta lokala och regionala som nationella frågor.

– Konferensen riktar sig till alla som har ett intresse av landsbygdens utveckling och vill inspireras av goda exempel.

Ett av dessa är Kramfors kommuns eget projekt ”Framtidsbygget – en hel kommun” som avslutas i år och varit en stor framgång.

I det ingår bland annat skapandet av medborgardialoger, att hitta nya metoder för att stärka den lokala attraktionskraften och att jobba med värdskap och ambassadörskap.

Annons

Kramfors är en av tio kommuner som ingick i ett pilotprojekt om denna arbetsmodell och utfallet har varit mycket positivt.

– Vi vet att det finns stor nyfikenhet på det från olika håll, säger Anders Bosenius.

Under Landsbygdkonferensen – som arrangeras i lokaler på både First Hotel Kramm och Royal Bio – blir det ett stort antal föreläsningar. Bland dem märks Pär Johanssons ”I huvudet på en normalstörd” om hans arbete med Glada Hudik–teatern samt Laura Hartman från Tillitsdelegationen som ska berätta om hur tillitsbaserad styrning fungerar.

– Dessutom har vi flera miniseminarier om lokala framgångsresor som säkert kan bidra till en hel del nya idéer och att locka till fler satsningar på unika projekt, tror Anders Bosenius.

Deltagarna kommer från Mälardalen i söder till Norrbotten i norr.

– Som arrangörer tror vi att det kommer att uppstå mycket dynamik under konferensen och att den sammantaget kan leda till att landsbygdens potential och möjligheter lyfts upp på ett konstruktivt och stimulerande sätt.

– Kraften som finns utanför de stora städerna är en stor tillgång för landet och Landsbygdskonferensen blir ännu ett tillfälle att peka på det, säger Anders Bosenius.

Han påpekar att Kramfors som värdkommun givetvis även hoppas kunna skapa ett ökat intresse för det som sker och finns just här.