Hur mår huset efter vintern?

678
Foto: Fotoakuten.
Annons

När gräsmattan tinat fram och snön smält bort, är det samtidigt ett bra läge att kontrollera hur huset mår efter vintern.

Ju tidigare brister och fel upptäcks, desto bättre.

Fukt är ett gissel som kan orsaka stora bekymmer och fukt i hus kan upptäckas på olika sätt.

Ålderstigen dränering – eller dränering som är lagd på för hög nivå – är riskfaktorer.

Det som är lite knepigt är att källaren – som ligger under marknivån – i regel alltid har en högre fuktnivå än på boendeplanen.

Har man otur kan därför skadorna ha hunnit bli stora innan de uppdagas.

Standardinsatser för fastighetsägare på våren är att rensa löv och skräp från takrännor och ventiler. Även att lägga till takpannor som kan ha rubbats under vintern.

De skador i våra bostäder som ökar mest är fuktskador i kök – i takt med att allt fler sätter in avancerade kylskåp med t ex ismaskin och kylt vatten – och hussvamp.

Annons

Några allmänna punkter att regelbundet gå igenom i en fastighet med bostäder är:

* Kontroll av väggar och tak så att alla sprickor dokumenteras.
* Att se över golv och lister och att leta efter springor och glapp.

* Kolla eluttagen så att de fungerar utan för hårda handgrepp.
* Upplevs det vara problem med värme, ventilation och ljud i ledningarna? Då ska det undersökas noggrant.

* Har du problem med avrinningen i brunnar ska det också åtgärdas.