Höga Kustens Mediakollektiv släpper tidning om Sollefteå sjukhus

702
Annons

I dagarna släpps en 24–sidig tidning om Sollefteå sjukhus, producerad av Höga Kustens Mediakollektiv på uppdrag av styrelserna för Sollefteå Framtidens Akutsjukhus, Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus och BB–ockupationen.

– Tidningen dokumenterar en liten del av allt som har hänt och gjorts i vår kamp för inlandets rätt till akut och planerad sjukvård, eftersom Sollefteå sjukhus kraftigt nedmonterats, säger Nils–Gunnar Molin, ordförande i Sollefteå Framtidens Akutsjukhus.

Bo Wikman, ordförande för Höga Kustens Mediakollektiv, säger:

– Det har varit ett krav från vår sida att tidningen ska göras utifrån oberoende och journalistiska grunder och det har också varit våra uppdragsgivares önskan.

Bo Wikman.

I tidningen intervjuas bland annat beslutsfattare, lokala politiker och representanter för näringslivet i Ådalen, sjukvårdspersonal på både Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus samt invånare i Sollefteå och Kramfors kommuner.

Den skildrar även sjukhusfrågan ur ett historiskt perspektiv, berättar om beslut och vägval i andra regioner och lyfter fram åsikter om både mediabilden och från olika forskare. Här finns också en gästkrönika av Hervor Sjödin.

Nils–Gunnar Molin:

Vi har utnyttjat vår demokratiska rättighet att protestera mot fattade beslut och vi har lärt oss mycket under resans gång. Vår kamp för en rättvis sjukvård i Region Västernorrland har uppmärksammats i hela landet. Vår befolkning är numera synnerligen välutbildad i sjukvårdsfrågor.

Annons

– Vi är långsiktigt uthålliga och övertygade om att sjukvården i Ångermanland både kan, bör och kommer att återupprättas och utvecklas för framtidens sjukvårdsbehov. Det gynnar alla medborgare i Region Västernorrland.

Nils-Gunnar Molin.

Tidningen om Sollefteå sjukhus trycks i 25 000 exemplar och kommer att delas ut på olika platser i Västernorrland.

– Platserna och när tidningen kommer att finnas där, meddelas löpande på tre Facebook–sidor, säger Nils–Gunnar Molin.

Dessa är:

* Sollefteå & Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus

* Rädda Öviks BB och barnklinik

* Ådalen 2017 (Sollefteå BB Ockupationen)

Tidningen kommer även att spridas digitalt i sociala medier.

Här är länken till e–tidningen:

https://indd.adobe.com/view/c898c14e-bfdf-4674-a671-113c27a9b348