Hela Sverige ska levas Terese Bengard: ”Landsbygdsfrågorna blir allt viktigare!”

1426
Hela Sveriga ska levas verksamhetschef Terese Bengard. Foto: Sandra Lee Pettersson.
Annons

Avfolkning och utarmning. Det är den bilden många har av såväl landsbygden som Norrland. Men Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva, ser något som kan liknas vid ett litet trendbrott.

– Debatten om landsbygdsfrågorna blir allt hetare och vi som organisation blir en allt viktigare faktor i den.

Terese Bengard sitter till vardags i Hammarstrand så hon är väl insatt den situation och problematik som råder långt ifrån Slussen, tunnelbanan och fyrfiliga motorvägar.

Fram till för tre år sedan var hon kommunalråd för (s) i Ragunda kommun.

– När jag fick chansen till det här uppdraget för Hela Sverige ska leva, gick det inte att säga nej. Nu får jag arbeta med de frågor som var och är viktiga för Ragunda och som ligger mig varmast om hjärtat, men numer på riksnivå, säger hon.

Ett valår som detta sätts det speciellt starkt fokus på vissa områden. Landsbygden är inte en av dem som hör till de mest prioriterade, men…

– …de frågor som rör landsbygden tenderar att diskuteras och bli allt viktigare rent generellt och det är positivt.

– Visserligen är det framför allt problemen som lyfts fram och domedagsrösterna hörs ganska väl, men här har vår organisation en viktig uppgift att lyfta fram kraften och möjligheterna också. Det är av största vikt att landsbygdsrörelsen har en samlad röst som är partipolitiskt obunden och som jobbar tillsammans med föreningar och andra medlemsorganisationer, säger Terese och fortsätter:

Annons

– Det gläder mig också att vi får vara en del i olika remissinsatser, dialogmöte med politiker och myndigheter på nationell nivå men också och delta i paneler och debatter, säger Terese Bengard som själv även skriver krönikor i tidningen Land och syns och hörs på arenor som handlar om landsbygdsutveckling o c h stadsutveckling som landsbygdens representant.

Hon menar att det är olyckligt med en vi och dom–fokusering.

– Jag tycker det går att se på både Brexit och läget i USA, för att ta två internationella exempel, hur ett tudelat land påverkar utvecklingen negativt. Samhällsbygget måste ske gemensamt och med en politik som främjar hela landet.

Men enskilda initiativ och samarbeten över föreningsgränserna är också viktiga och har enormt stor betydelse för många mindre orter och byar.

– Västernorrland har ett stort antal sådana som är goda exempel och tjänar som stark inspiration för resten av landet, menar Terese Bengard.

Hon nämner bland annat Mellansels IF som utsågs till Årets utvecklingsgrupp förra året och Leader Höga Kustens projekt Landsbyggare.

– Och hur coolt är det inte med unga kvinnor som Jonna Jinton, som har en stor följarskara och dagligdags pekar på fördelar med att bo på landsbygden och är en strålande influencer? Jonna påverkar unga människor i hela landet och får människor att tänka till och tänka om, säger Terese Bengard.

FOTNOT: Läs mer om hur Hela Sverige ska leva jobbar, vad organisationen vill etc på deras hemsida helasverige.se