Här är kvinnorna som jobbar för landsbygdsutveckling i Nolaskogs

877
Bygdsams verksamhetsledare i Nolaskogs. Fr v Therese Edin, Gideälvdal, Mia Bylund Edstrand, Grundsunda Framtidsgrupp, Ann–Catrin Zackrisson, Anundsjö, och Sofie Holmgren, Nätradalen. Foto: Olof Wigren.
Annons

Bygdsam är en samarbetsmodell för områdena utanför stadskärnan i Örnsköldsviks kommun, som ska leda till att trivsel och tillväxt på landsbygden.

Tillsammans med Bygdsam ger Ågrenshuset ut sina fyra landsbygdstidningar – Collage Nätra/Höga Kusten, Anundsjö–Aktuellt, Magasin Gideälvdal och Grundsunda Tidning – som var för sig är sin bygds egen tidning. De är i högsta grad en kanal för att visa på goda exempel och engagemang och att verka för fortsatt utveckling.

För att ge en bild av hur Bygdsam–föreningarna jobbar i de olika områdena, har vi intervjuat de fyra verksamhetsledarna: Sofie Holmgren (S H), Nätradalen, Ann–Catrin Zackrisson (A–C Z), Anundsjö, Mia Bylund Edstrand (M BE), Grundsunda, och Therese Edin (T E), Gideälvdal.

Hur jobbar ni i ert område?

A–C Z: – Bygdsam Anundsjö jobbar för utveckling av hela området ur ett underifrånperspektiv och med marknadsföring genom vår hemsida och olika kampanjer. Olika arbetsgrupper jobbar med att bilda en grupp för turism & närproducerat som ska öka samarbetet och turismen. Handla lokalt–kampanjer för den lokala servicen är också mycket viktig. Vi behöver påminna alla om att använda företagen som finns på orten idag om man vill de ska finnas kvar även i morgon. Vi har några delar som vi brinner extra mycket för och det är arbetet med Bo & Leva i Anundsjö, Turism och Service. Stora frågor och viktiga.

S H: – Vår vision är en bygd i samverkan för ett blomstrande Nätradalen. Vi drömmer alltså om en dalgång där alla ser styrkan i att samarbeta med varandra, utan rädsla för konkurrens och avundsjuka. Växer du så växer jag och tillsammans hjälps vi åt att stärka Nätradalen som en mer attraktiv plats att bo på och att besöka. Vi vill att fler ska våga starta företag och drömma lite större. Vi vill utveckla besöksnäringen och få fler turister att hitta hit och förstå storheten i vår lilla plats på jorden. Därför driver vi just nu ett Leader-projekt med inriktning mot besöksnäring och företagande där kulturen och naturen har en viktig del.

M BE: – Vi  jobbar för att utveckla för boende, företagande, föreningar och besöksnäringen i Grundsunda. Målen är att fler ska välja att bo, leva och verka i Grundsunda och att fler ska upptäcka vår fantastiska bygd.

T E: – Föreningens syfte är att skapa en samverkansform mellan företag, föreningar, Örnsköldsviks kommun och individer som arbetar med utveckling av Gideälvdal. Målet är att vi ska ha en levande landsbygd.

Annons

Hur ser ni på samverkan mellan Bygdsam-föreningarna?

T E: – Vår samverkan mellan Bygdsam-områdena är jätteviktig. Det är både ett sätt för oss att ta inspiration av och det är skönt att ha några oberoende kollegor att bolla idéer med.

S H: – Tillsammans med de andra Bygdsam-områdena har vi möjligheten att påverka kommunen i stort när det kommer till landsbygdsfrågor. Vi kan samlas kring de gemensamma beröringspunkter fullgod service, bra och framtidssäkrade skolor och ett gott förenings- och företagarklimat. Tillsammans blir våra röster starkare och det är lättare för oss att få gensvar för de frågor vi önskar lyfta. Från och med det här året träffas vi verksamhetsledare en gång i kvartalet, men tidigare har vi haft två träffar årligen genom kommunen (som också kommer att kvarstå och eventuellt utökas). För mig som verksamhetsledare är det otroligt viktigt med mina Bygdsamkollegor då jag får chans att bolla mina tankar och idéer med likasinnade. Vi kan också inspireras och motiveras av varandras arbete oavsett om vi brinner för olika frågor

M BE:– Jag tror att samverkan är en förutsättning för att vi ska bli starka och utvecklas. Det är också ett sätt att kunna dela med oss till varandra så att vi inte behöver uppfinna hjulet fler gånger.

A–C Z: – Det är viktigt att vi samarbetar mellan områden och kan ge varandra tips och idéer från våra respektive arbeten. Sen blir vi ju starkare tillsammans i frågor som gäller hela området, som till exempel skrivelsen om landsbygdsskolorna som vi gjorde i fjol.

Vad tror ni Bygdsam betyder för ert område?

M BE: – Jag tror på sikt att Bygdsam blir större och större. I Grundsunda har GFG (Grundsunda Framtidsgrupp) funnits sedan 1995 och Bygdsam blev vi 2017. Så vi fortsätter på något redan påbörjat. Vi jobbare med Höga Kusten Nord med fokus på besöksnäringen i området. Det har varit mycket positivt. Vi har blivit mer sammansvetsade i Grundsunda jämfört hur det var förut. Vi jobbar för att stärka h e l a Grundsunda.

T E: – Jag tror och hoppas att Bygdsam bidrar med lite energi och driv. Just nu är vårt fokus turism. Vi har tagit fram en jättefin turismhemsida, det planeras för guidade turer och det är flera företag i bygden som satsar på turismen.

A–C Z: – Bygdsam är viktig men det har tagit tid att fått ut information till alla och fått dem att förstå nyttan av Bygdsam. Det finns mycket kvar att göra på den fronten fortfarande. Vi har påbörjat arbetet med ny hemsida, ordnat föreningsträffar, har en Handla Lokalt–dag och startat Örnkortet i Anundsjö.

S H: – Jag tror att det är NU som Bygdsam börjar landa i Nätradalen! Det har varit en lång process av implementering och informationsspridning om vad vi gör och vad vi kan göra. Nu börjar det roliga med att släppa loss allt det vi hittills har byggt upp. Vi är ödmjuka inför framtiden och vet att vi alltid kommer att behöva invånarna med oss för att det vi genomför ska vara lyckat. Samverkan är återigen ett ledord och något vi faller platt utan.

Vilken roll tror ni att er egen tidning spelar?

T E: – Vi skriver alla artiklar själva och vi känner att det är uppskattat med den lokala prägeln och att allt som skrivs är positivt. Vi skulle gärna bli fler skribenter så att vi verkligen kan täcka hela vårt område med intressanta inslag.

A–C Z: – Anundsjö–Aktuellt är den viktigaste tidningen i det här området. Vill man få ut information till alla ska man annonsera där. Det är kul att så många annonserar och stöttar tidningen.

S H: – Vårt arbete med tidningen begränsas egentligen till att komma med förslag till reportage. Vi är bortskämda med Ågrenshusets kompetens. Jag vet att tidningen betyder otroligt mycket för stoltheten i bygden och för att lyfta det lokala engagemanget. Den blir en anslagstavla utåt och en möjlighet för föreningar och företagare att synas med det som de gör bra för bygden.

M BE: – Grundsunda Tidning är en mycket omtyckt tidning, den lyfter lokala intressen och fungerar även som kanal för Grundsunda Församling och Metsä Board. Vi är en mindre grupp som jobbar för att få fram tidningen och önskemålet är att vi ska bli fler som är intresserade av att vara med och utveckla innehållet.

Vilka projekt känns extra viktiga för er just nu?

M BE: – Just nu är det besöksnäringen där vi har en förstudie som heter Utveckling Skagsudde, service och events. Vi har kontakt med Höga Kusten Turism och jobbar med att bli en del av Höga Kusten att räkna med.

A–C Z: – Det är fantastiskt kul att bo och jobba i ett område där det är sådan stark företagsamhet och driv i lokalbefolkningen och det är alltid något på gång i Anundsjö!

S H: – Tillsammans skapar vi ökad stolthet och framtidstro för landsbygden i Örnsköldsviks kommun.

T E: – Instämmer!

 

Fakta om Bygdsam

Syftet med Bygdsam är att via samverkan kraftsamla och utveckla bygden. Utveckla samarbets- och samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar och öka trivsel och tillväxt i bygden.

Bygdsam står för Bygden i samverkan och är en ny samverkansplattform på landsbygden. Förebilden är Cesam, Centrum i samverkan som finns i staden.

Det finns sedan våren 2017 fyra Bygdsam i kommunen, knuten till respektives serviceort med omland (Nätradalen, Anundsjö, Gideälvdal och Grundsunda). Varje Bygdsam är en ekonomisk förening och står på tre ben: företagen, ideell sektor och kommunen.

Exempel på frågor och arbetsgrupper man kommer att kunna jobba med i Bygdsam är exempelvis:

  • En expansiv, vacker, trygg och trivsam bygd
  • Behålla och utveckla service
  • Arrangemang och aktiviteter
  • Turism/Höga Kusten
  • Föreningsutveckling
  • Inflyttning/nya arbetstillfällen/nya företag
  • En levande landsbygd/gröna näringar
  • Nya bostäder och nya företag
  • Infrastruktur exempelvis fiberutbyggnad

Källa: Örnsköldsviks kommun.