Grattis, Höga Kusten! I år fyller du 20 år som världsarv.

2088
Balesudden. Foto: Erik Engelro.
Annons

Länsarkitekten Birger Åström uppges av många vara den som döpte Höga Kusten, i en utredning om området som gjordes på 1970–talet. Åtskilliga som är födda och uppvuxna i främst Nordingrå, anser dock att namnet och begreppet är betydligt äldre än så.

Otvivelaktigt är dock att Höga Kusten som världsarv fyller 20 år i år.

Det var i slutet av år 2000 som världsarvskommittén UNESCO, ett organ inrättat av FN 1946, utsåg Höga Kusten till världsarv för sin unika och värdefulla naturmiljö.

Sedan 14 år tillbaka omfattar världsarvsområdet även Kvarkens skärgård i Finland.

Den rekordstora landhöjningen efter den senaste istiden har skapat ett fascinerande landskap där både geologiska och biologiska processer alltjämt pågår.

– Intresset för Höga Kusten ökar hela tiden och på sensommaren kommer vi att inviga en ny utställning om världsarvsområdet på naturum Höga Kusten vid Skuleberget, säger Patrik Bylund.

Han är världsarvssamordnare för Höga Kusten och ser hur allt fler söker sig till världsarvet för för att se och uppleva det.

– I år, när vi har coronapandemin som kräver viss social distansering för att minska smittspridningen, är jag övertygad om att vi kommer att se ännu fler som fiskar och vandrar i Höga Kusten. Även bland målgrupper som kanske inte varit så väl representerade hittills.

Annons

Du kan läsa mer om världsarvet Höga Kusten på hemsidan varldsarvethogakusten.se och den nya, gemensamma världsarvsportalen highcoastkvarken.org.

Här hittar du bland annat filmer och animationer, förutom ett rikt informationsmaterial, fakta, artiklar och en databas för fördjupning.

Utsikt från Getsvedjeberget. Foto: Fabiola De Graaf.

Det saknas inte tips på platser i Höga Kusten som är värda att besöka.

Ett av de mer anonyma, men en riktigt pärla, är Getsvedjeberget.

– Man kan dels gå från naturum, följa Höga Kusten-leden över E4:an och direkt följa en annan stig/skogsväg åt höger. Eller så kan man utgå från Veåsand eller Käxed, säger Patrik Bylund.

Stigen från Veåsand är nyligen röjd.

Koordinaterna för Getsvedjeberget i SWEREF99TM är: 6998049.27,670462.17

Idag finns det sammanlagt 1 121 världsarv varav 15 i Sverige.

Höga Kusten är det enda i landet, och ett av drygt 200 i världen, som är ett naturobjekt. Därtill ett av bara drygt tio som omfattar områden i två länder.

Trysunda. Foto: Erik Engelro.

FOTNOT: Höga Kusten är numera både ett världsarv och en destination. Destinationen är etablerad av Ångermanlands fyra kommuner genom bolaget Höga Kusten Destinationsutveckling.

Karta över världsarvet Höga Kusten.

FAKTA OM HÖGA KUSTEN:

Höga Kusten är det bästa stället i världen att besöka om man vill förstå landhöjningen. Här finns de bästa spåren av landhöjningen efter senaste istiden.

Landhöjningen har format Höga Kustens särpräglade natur.

Höga Kusten skrevs in på Unescos världsarvslista år 2000. År 2006 utökades världsarvet med Kvarkens skärgård i Finland.

Världsarvskommitténs motivering:

”Höga Kusten är en av de platser på jorden där landhöjning pågår efter inlandsisens avsmältning. Den isostatiska höjningen är väl illustrerad och områdets särprägel är omfattningen av landhöjningen, 285 meter, som överträffar andra platser. Området är typlokal för forskning om isostatisk landhöjning, ett fenomen som först bevisats och studerats här.”

Källa: http://worldheritagesweden.se