Förr och nu.

213
Annons

Förr var jag flygrädd.
Numera är jag miljövän.

Annons