Föreningskraften räddade Edsele – idag präglas bygden av framtidstro

1730
Lena Strandqvist. Foto: Olof Wigren.
Annons

Edsele hade kunnat vara en ganska öde bygd. Präglad av nedläggningar och tomma lokaler.

Så är dock inte fallet.

När verksamheter hotades klev folk i föreningar in och räddade dem. Nu pratar man inte längre om avveckling i Edsele, utan om utveckling.

Unga par och barnfamiljer flyttar in och engagerar sig i föreningar.

Folk kan tack vare bredband jobba på distans och Edsele Intresseförening ställer i ordning en samarbetsplats för dem som saknar eget kontor eller inte vill sitta ensamma och jobba.

– Jag tror att vi är ganska duktiga i Edsele på att mobilisera människor och få dem att jobba mot gemensamma mål, säger Lena Strandqvist som bor granne med sågen i Ramneå.

Hon är född i Edsele, uppväxt i Söderhamn och har bott både i Stockholm och USA, men kom tillbaka till hembygden och driver en egen design– och produktionsbyrå.

Macken och ICA Nära i Edsele. Viktiga för bygden. Foto: Olof Wigren.

Edsele är förmodligen den bygd i Sollefteå som har flest egna företagare per capita.

Annons

Cirka 100 på 450 invånare.

– Vi har nog tappat 100 invånare på 20 år men jag tror att det vänt uppåt nu.

Lena minns hur det var när visionären, landsbyggaren, lantbrukaren, bredbandsbullerbyskaparen och slakteridirektören Thorsten Laxvik kom till Edsele för många år sedan.

– Thorsten kom med ett i mångt och mycket nytt synsätt för oss och hade en förmåga att vända hot till möjligheter. Han betydde oerhört mycket för Edsele när det såg som mörkast ut.

– Han skapade förutsättningar både för nya verksamheter och för att ta över befintliga verksamheter och driva dem i kooperativ.

Exempel på det är förskolan Eislan som startade som föräldrakooperativ 1999. Och när kommunen sex år senare ville avveckla skolan, startades ett föräldrakooperativ som gjorde det möjligt att driva den som friskola. Den består av förskola, låg– och mellanstadium och numera är det ett medborgarkooperativ som står bakom verksamheten.

2013 öppnade Restaurang Grytan, som en kombinerad skolmatsal och lunchrestaurang.

Nu finns också långt gångna planer på att starta ett äldreboende i egen regi.

Jo, det var så sant. När Bilisten 2010 stängde sin bensinmack, startade byborna en egen. Den ekonomiska föreningens mack finns mitt emot ICA Nära, som är den naturliga mötesplatsen i Edsele.

– Det folket gjort tillsammans har gjort att sammanhållningen stärkts och alla känner delaktighet i att Edsele upplevs som en bygd som har mycket att ge. Vi har visat att vi klarat av svårigheter och hittat vägar förbi stora hinder genom att gå ihop och ta egna initiativ.

– I sin tur har det gett en stolthet och insikt i att man klarar mycket om man samarbetar, säger Lena Strandqvist och förklarar att det finns många som jobbat på ett beundransvärt sätt för bygden men gjort det utan någon större uppmärksamhet.

– Två av alla dem är ”Tobbe” Wilhelmsson och ”Janne” Amundrud som är föreningsmänniskor med ett enormt driv men utan behov att synas. De har gjort massor som betytt mycket för Edsele under många, många år. All respekt för deras insatser.

 

Snabbfrågor till Lena Strandqvist:

Vad är det bästa med Edsele?

– Människorna, den breda kompetensen och drivet. Vi är snabba på att mobilisera och ena sina krafter när det behövs.

Hur skulle föreningarna kunna bli bättre på att samarbeta?

– Bygga broar mellan olika föreningar och över generationsgränser, för att integrera och ta tillvara allas potential och kompetens.

Vilka framtida möjligheter ser du för landsbygden?

– Att utveckla företag och turism med antiinflammatoriskt perspektiv på hälsa och livsstil. Skapa rehabiliteringscenter, funktionsmedicinska hälsocentraler och liknande. Satsa på självhushåll med odling av egna grödor i större utsträckning. Och i större utsträckning marknadsföra landsbygden som en plats för att hämta tystnad, stillhet och orörd natur – något som är en bristvara i många tillväxtregioner.