Erik och Lotta.

366
Annons

Blandar du brunt med vitt får du beige.
Blandar du trams med pretentiöst får du Erik och Lotta.

Annons