Den krassa verkligheten.

306
Annons

Vänskap brister lätt när grundläggande värderingar drar människor isär.

Annons