Den krassa verkligheten.

13
Annons

Vänskap brister lätt när grundläggande värderingar drar människor isär.

Annons