Daniel och Maggie Rehnberg satsar på ekologiskt jordbruk i Gideåberg – känner sig enormt väl mottagna

2116
Foto: Daniel Rehnberg.
Annons

Gideåberg i Edselebygden är en plats där lugnet och fridfullheten regerar.

Här finns också gott om ängar och betesmarker för familjen Rehnbergs djur.

– Vi kände oss mycket välkomna redan från första början och här vill vi gärna bygga ut vårt ekologiska jordbruk framöver, säger Daniel Rehnberg.

Det är snart tre år sedan som han, hustrun Maggie och dottern Rebecka flyttade hit efter att under tre år drivit jordbruk i Åsäng, Nordingrå.

– Här finns det möjligheter att utveckla och satsa.

– Vi trivdes bra i Nordingrå också men förutsättningarna här, och det mottagande vi fått av byborna, gör att vi känner extra mycket för den här platsen, förklarar Daniel.

Daniel Rehnberg hemma i köket. Foto: Olof Wigren.

Rehnbergs Ranch, som företaget heter, arrenderar mark åt de Herefordkor som för närvarande är kring 40 men som varit det dubbla.

– Vi halverade hjorden efter den rekordheta sommaren i fjol. Vi ville gardera oss för effekterna av den och inte hamna i en svår situation.

Annons

– Just nu funderar vi på om, eller snarare när vi ska utöka igen.

Daniel kombinerar jordbruket med att köra timmerbil på heltid, Maggie sköter allt det administrativa arbetet och jobbar dessutom halvtid som bibliotekarie i Ramsele.

– Jag tycker att det roligt med den direkt kontakten med kunder och leverantörer. Dessutom tycket jag om att ha koll på papper. Det skulle även vara svårt att vara ensam, sköta djur, gård och all administration samtidigt, säger Maggie.

Foto: Daniel Rehnberg.

Rehnbergs Ranch ingår i den ekonomiska föreningen Norrbete tillsammans med nio andra jordbruk i västra Ångermanland och östra Jämtland.

All produktion är ekologisk och småskalig och när djuren går till slakt sker det i Rafnaslakt i Ramsele.

– Samarbetet fungerar väldigt bra och detsamma gäller det samarbete vi har med bönder och bybor. Vi hjälper varandra och vi känner ett enormt stöd från alla häromkring.

– Det är inte självklart att bli accepterad snabbt som utbölingar, det är också någonting man måste förtjäna. Men vi har tagits emot med öppna armar och känner oss verkligen med i gemenskapen i byn, berättar Daniel.

I höstas bjöd familjen byborna på fest i Gideåbergs bygdegård i Meåstrand, som tack för all hjälp som de fått under torkan. Något som blev mycket uppskattat.

Rehnbergs Ranch har också investerat i en hjärtstartare.

– Då vi har möjligheten och alla i byn vet vart vi håller till,  kändes det naturligt att skaffa en hjärtstartare som också alla bybor har tillgång till.

– Så snart som den är godkänd kommer vi att sätta upp skyltar om vart den finns, säger Maggie.

Maggie Rehnberg med suggan Gertrud. Foto: Daniel Rehnberg.

Familjen Rehnberg menar att folket i Edselebygden är duktiga på att bevara servicen och att Ica–butiken är oerhört viktig i det sammanhanget.

– Den är ett nav för alla som bor här och ägarna gör ett jättejobb. Jag kan också fascineras av alla aktiviteter som sker i bygdegården, säger Daniel.

Ramsele Vulk är en oerhört viktig partner för bönderna på Gideåberg.

– Vi köper allt till gården från dem. Vi beställer och de tar hem. Vi försöker hålla så gott som alla våra inköp från gården från lokala företagare. Vi värnar om dem för de är enormt värdefulla för bygden, säger Daniel.

Han och Maggie vill gärna göra Rehnbergs Ranch större.

– Det handlar för vår del om att sätta oss ned, räkna på saker och ting och ta beslut om vi ska göra en expandering.

– Jag skulle gärna lägga mer av min tid på jordbruket för jag ser stor potential i det.

Foto: Daniel Rehnberg.

Fler djur, ökad försäljning av högkvalitativt kött och i framtiden kanske även någon form av gårdsbutik.

Daniel Rehnberg ser även möjligheter för hela västra Ångermanland att bli framgångsrikare inom besöksnäringen.

– Den här delen av destination Höga Kusten är ju minst ”utbyggd” och jag tror att vi här i området kan skapa större intresse för upplevelseturism.

– Vi har fantastisk natur och bara några stenkast från den här gården finns ett naturreservat vid Faxälven med härligt harrfiske. Det är många som uppskattar den typen av upplevelser.

FOTNOT: Detta reportage har även varit publicerat i tidningen NORDSVERIGE.

Foto: Daniel Rehnberg.