Bygdsam Nätradalen satsar på ambassadörer – och fick presentera projekt i Bryssel

958
Sofie Holmgren. Foto: Olof Wigren.
Annons

Bygdsam Nätradalen som en internationell inspiratör?

Jajamen!

Den 17 oktober var verksamhetsledaren Sofie Holmgren i Bryssel för att berätta om hur Nätradalen jobbar med bland annat kultur och besöksnäring, för representanter för 14 av EU:s medlemsländer.

Leader Höga Kusten var inbjuden till EU–mötet i Belgiens huvudstad och Bygdsam Nätradalen fick följa med för att ge en personlig presentation av sitt arbete.

– Det var förstås väldigt intressant och spännande att få vara i den miljön och att prata inför så många människor från olika delar av Europa, säger Sofie.

Syftet var att ge en bild av arbetet med Smart Villages.

Begreppet kommer ursprungligen från det Europeiska Landsbygdsnätverket, ENRD, och det finns framgångsrika exempel i landsbygder i hela Europa. Däribland alltså Nätradalen i Ångermanland.

”Smart Villages handlar om att utgå från sin landsbygds tillgångar och de tillgängliga kunskaper som finns och låta människor gå samman för att gemensamt ta fram lösningar för att möta sina lokala utmaningar. Det kan bland annat handla om tillgång till service och jobb. Lösningarna handlar ofta om digital utveckling men även om klimatsmarta och lokalekonomiska lösningar. Smart Villages är sådana som bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men även utvecklar nya möjligheter”, skriver Landsbygdsnätverket på sin hemsida.

Annons

– Vi har ett projekt om natur, konst, kultur och besöksnäring som påbörjades 2018 och avslutas nästa år. Det var det vi beskrev i vår presentation, som var väldigt koncentrerad. Vi hade fem minuter till vårt förfogande så vi fick vara noga med att trycka på det viktigaste, säger Sofie Holmgren.

Foto: Olof Wigren.

Ett annat aktuellt projekt är det som är kopplat till ambassadörskap i Nätradalen.

– Det finns många engagerade och drivna personer i vårt område som känner att de vill jobba för att utveckla bygden och göra den ännu mer attraktiv, både att bo och verka i. Därför har det bildats en ambassadörsgrupp som är öppen för alla och som träffas regelbundet.

Den första träffen genomfördes i oktober och den senaste den 20 november.

– Vi är bara i uppstarten ännu men intresset är stort. Det här är också ett väldigt bra sätt att jobba med landsbygdsfrågor och att skapa positiva attityder.

– De bästa ambassadörerna är dem som är stolta över sin bygd och visar för andra, i ord och handling, att de ser en ljus framtid här, säger Sofie Holmgren.