Att vara nöjd. Är det något fel?

573
Annons
Nå högre, komma längre, göra karriär, göra en klassresa…
Vad är det egentligen för fel på att vara n ö j d?
Annons