Annamaria Hedlund: ”Folkhögskolornas betydelse kommer att bli allt större…”

290
Annamaria Hedlund. Foto: Pressbild.
Annons

Annamaria Hedlund är rektor på Medlefors folkhögskola utanför Skellefteå. En av landets största folkhögskolor.

I hela sitt vuxna liv har hon månat om demokrati, inkludering och alla människors rätt till utbildning. Frågor som i högsta grad engagerar henne än idag.

Att vara huvudansvarig för en folkhögskola av Medlefors storlek ställer höga krav på bland annat ledarskap, organisationsförmåga och lagkänsla.

Just laget är viktigt för Annamaria Hedlund.

Laget går före jaget.

Alla ska vara med på tåget och känna samma entusiasm och drivas av strävan efter att nå samma mål.

– Men jag är inte rädd för att fatta beslut. Behövs det pekar jag med hela handen, men det sker ytterst sällan, säger hon.

Resan fram till idag gick inledningsvis via vården.

Annons

Annamaria läste till undersköterska på gymnasiet och jobbade sedan inom äldreomsorgen under 13 år. I den vevan inledde hon även sin fackliga bana och småningom ett engagemang inom socialdemokraterna.

– Jag var bara 19–20 år när jag blev arbetsplatsombud. Då fick jag upp ögonen för hur allting fungerar på arbetsmarknaden, om rättigheter och skyldigheter. Det skapade ett intresse för dessa frågor som sedan växte sig allt starkare.

Hon jobbade åt ABF, för LO i Skellefteå och gick även en ettårig utbildning på Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika, för framtida ABF–chefer.

Sedan bytte hon fack. Från Kommunal till Handels.

– Alla möten med olika människor och det dagliga arbetet inom facket och politiken har format mig till den jag är. Jag vill ha rättvisa, att människor ska kunna utvecklas och att vi ska ta hand om och se till potentialen hos alla nyanlända. Det är viktiga frågor för samhället.

För sju år sedan anställdes hon av Medlefors folkhögskola som pedagog och ledde kurser som främst riktade sig till arbetarrörelsens organisationer.

När den dåvarande rektorn Monica Widman Lundmark (s) valdes till kommunalråd, blev Annamaria tillförordnad rektor. Hon sökte sedan tjänsten permanent och i slutet av 2014 fick hon jobbet.

– Då var jag inne i verksamheten och kände att jag hade etablerat en bra relation till medarbetarna.

Medlefors folkhögskola erbjuder alla en lång rad olika utbildningar och kurser.

De långa, allmänna kurserna är för dem som vill läsa in ämnen på grundskole– och/eller gymnasienivå eller bara för egen allmänbildnings skull.

Sedan finns här också ett stort antal korta kurser som bedrivs i samverkan med föreningar och organisationer, främst inom arbetarrörelsen men också inom till exempel idrottsrörelsen och funktionshinderrörelsen.

Sommartid bedrivs kurser i exempelvis yoga och skrivande.

– Vårt utbud består även av seniorkurser och validering av generella kompetenser.

Med en omsättning på cirka 50 miljoner kronor, och en personalstyrka på 68 helårsarbetande personer, är Medlefors en av landets större folkhögskolor.

Totalt finns det 154 folkhögskolor i Sverige.

– Ungefär hälften av av verksamheten är folkbildning, öppen för alla och får bidrag från både staten och regionen.

De långa kurserna har mellan 250 och 300 deltagare per termin.

– Resterande verksamhet är kommersiell. I den finns vår hotell– och konferensanläggning med restaurang.

Annamaria Hedlund ser folkhögskolornas betydelse som allt större, i takt med ökade klyftor i samhället och att vi fått fler nyanlända till Sverige.

– Vi har både ett ansvar och måste se möjligheterna att dessa människor så snabbt som möjligt ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Precis som vi vill motivera arbetssökande och dem som saknar gymnasiekompetens att studera vidare.

– Sverige behöver mer kompetens inom många branscher och för oss i Norrland är det avgörande att vi kan få fler att både stanna och flytta hit, för att inte utarmas.

– Folkhögskolorna har en viktig roll när det gäller kompetensutveckling.

Det gäller i allra högsta grad Skellefteå.

– Vi har höga men realistiska mål i Skellefteå när det gäller befolkningsutveckling och utveckling rent generellt. Det händer också mycket i stan, med byggprojekt och annat.

– För att nå målen behöver vi ännu mer kompetens, vi måste få nyanlända att stanna kvar och detta gäller i ännu större utsträckning för inlandskommunerna. Det är Norrlands framtid vi pratar om.

– Vi har inte råd att säga nej till personer som kommer hit med kunskap, barn och vilja att komma in i vårt samhälle. Vi ska se dem som stora resurser och hjälpa dem. På köpet får vi nya vänner som kan berika oss på olika sätt.

De kanske mest framträdande dragen hos Annamaria Hedlund är hennes tydlighet.

– Jag tror ingen behöver fundera på vad jag tänker och tycker. Jag vill vara tydlig, bestämd och rättvis.

– Sedan tror jag nog att jag upplevs som en glad person. Jag har en chefsfilosofi som går ut väldigt mycket på delaktighet och teamskapande.

I den ibland intensiva vardagen är behovet av att slappna av och distansera sig från arbete stort mellan varven.

– Jag har turen att kunna göra det hemma. Jag behöver inte åka bort för att få ro, jag får det av att umgås med min man och den tonåring vi är extrafamilj åt. Jag kan gå omkring och filosofera hemma, ta hand om vår katt, hund och våra kaniner och när jag är ute och motionerar.

– Dagar när ingenting händer kan vara väldigt välgörande dagar, säger Annamaria Hedlund.

Men tillägger:

– Det är roligt att umgås med nära och kära också. En kväll vid grillringen när det är fint väder, med släkt och vänner omkring sig, är också otroligt avkopplande.