Ambassadörer vill utveckla Nätradalen till att bli ännu attraktivare

1064
Sofie Holmgren, verksamhetsledare på Bygdsam Nätradalen. Foto: Olof Wigren.
Annons

Ambassadörer för Nätradalen vill utveckla området, både för att göra det trivsammare för invånarna och attraktivare för besökare.

– Bygdsam Nätradalen driver ett ambassadörsprojektet som är väldigt spännande och involverar allt fler personer, säger verksamhetsledaren Sofie Holmgren.

Arbetet startade i höstas och i nuläget finns det cirka 15 ambassadörer som regelbundet deltar på möten och skissar på hur man ska jobba framåt.

– Det finns ett stort engagemang hos alla som är med och väldigt många konkreta förslag och idéer på vad man vill göra.

Ett mål är att projektet ska bli generationsöverskridande och hitta mötesplatser för alla.

– Då kan vi få ut mest av det. Om unga och äldre tillsammans sätter upp mål och jobbar gemensamt med att nå den, ökar chanserna till bra resultat, säger Sofie Holmgren.

Vid den senaste träffen med ambassadörerna diskuterades bland annat hur man vill att Nätradalen ska vara om tio år.

Här är några utdrag ur sammanställningen:

Annons

”Vi har ökad befolkning, fler bostäder, fler företag, ökad besöksnäring och spektakulära boenden i havet och på land”, ”Det finns en tågstation med hållbara transferalternativ och en gång– och cykelväg mellan Bjästa och Köpmanholmen” och ”Vi har paketupplevelser inom både upplevelser och skärgård”.

I slutet av april eller början av maj kommer ambassadörsprojektet att medverka till att en hemsida för Nätradalen med information om bland annat boende, upplevelser, aktiviteter och caféer att lanseras.

– Vi har en dialog med Destination Höga Kusten för att få ännu mer tyngd bakom våra budskap och att hitta gemensamma vägar för att nå ut till och attrahera fler.

– Sedan syftar ambassadörsprojektet i sig lika mycket till att öka stoltheten hos invånarna och delaktighet i det som vi vill göra, som att få folk utifrån att bli intresserade av Nätradalen, säger Sofie Holmgren.

Genom medel från Leader Höga Kusten och i samarbete med Umeå universitet, deltar Bygdsam Nätradalen också i ett pilotprojekt. Det går ut på att skapa en digital plattform där folk i Nätradalen ska kunna låna och hyra produkter och verktyg, hyra ut tjänster, bostäder och så vidare, av varandra. Någonting som främjar hållbarhet och tillvaratar de resurser som finns i bygden.

– En webbsida är under uppbyggnad där vi fungerar som bollplank åt utvecklarna och testar funktionerna. När den blir publik, kommer det att bli väldigt intressant att se vilka effekter den kommer att ge.

– Jag tror att det finns stor potential för det här och att vi får vara med i utvecklingsstadiet är enormt roligt, säger Sofie Holmgren.