Ådalens i Kramfors har alltid gått i bräschen för ökad miljömedvetenhet inom bildemonteringsbranschen

1977
Torvald Forsman. Foto: Olof Wigren.
Annons

Förr pratade vi om bilskrotar. Verksamheter där bilar plockades isär och miljötänket inte var särskilt högt prioriterat.

Numera är branschen genomsyrad av miljömedvetenhet. I alla fall bland de seriösa bildemonteringsföretagen och dit hör definitivt Ådalens i Kramfors.

Ådalens är Västernorrlands marknadsledande aktör inom bildemontering.

Det startade som en skrotaffär 1954 men efter några år började grundaren Torbring Forsman även att demontera bilar.

Idag är Ådalens, med sina cirka 60 anställda, ett av landets största företag inom sin bransch.

– Allt vi gör genomsyras av miljötänk och så har det varit under väldigt många år. Vi har alltid legat i framkant när det gäller åtgärder för att skona miljön, säger Torvald Forsman, som är styrelseordförande i bolaget och tidigare var vd för det under många år.

– Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag på marknaden och köper in bilar vars reparationskostnader överstiger bilens värde, men vi tar också emot bilar från privatpersoner.

Bilarna demonteras helt igenom på ett sätt som är skonsamt för miljön.

Annons

Totalt har företaget nio olika demonteringsplatser.

– Alla vätskor, AC-gaser eller köldmedium i bilarnas system tappas ur med dräneringsutrustning och lagras i vår miljöhall innan det skickas iväg. Allt som är skrot återvinns och fraktas bort med effektiva logistiklösningar.

Varje bil som kommer in ställs på mark som har tät ytbeläggning tills de är dränerade.

Inga oljor eller andra miljöfarliga vätskor rinner ut i naturen.

– Sedan är ju alla delar vi plockar från bilen en ren miljövinst, säger Torvald.

Bilarna gås igenom grundligt och varje del som kan tillvaratas och säljas fotograferas, förs in i datorsystemet och läggs ut på Internet.

– Vi har cirka 160 000 begagnade reservdelar i lager och alla finns sökbart på nätet.

Mycket av det som demonteras säljs till olika verkstäder.

Den försäljningen står för cirka 70 procent.

Rester säljs till privatpersoner.

Ådalens demonterar även lastbilar, motorcyklar och snöskotrar.

– Vi har recirkulation på tvättvattnet i lastbilsgaraget. Det är också en miljöåtgärd, säger Torvald.

Skrotbilar på en gård i västra Västerbotten. Foto: Olof Wigren.

Torvalds son John Axel är vd för Ådalens sedan några år tillbaka och berättar att utvecklingen gått framåt mycket den senaste tjugoårsperioden när det gäller återvinningen av materialet i bilar.

– För 20 år sedan tog man tillvara på kanske 75-80 procent av allt material. Nu är den siffran uppe i cirka 95 procent.

Moderna processer gör att man kan finfördela delar på ett helt annat sätt än förr.

– Det finns återvinningsföretag som extraherar ädelmetallerna ur vissa delar.

Plaster är det stora problemet. Tekniken för att återvinna viss plast är ännu inte så utvecklad att det blir billigare än jungfrulig plast.

– En hel del av plasten i bilarna går därför direkt till förbränning och blir till energi, säger John Axel.

Tyvärr, finns det ungefär 1,2 miljoner bilar avställda i Sverige idag som står på tomter och i naturen.

Det motsvarar ungefär 1,2 miljoner ton järn som skulle kunna återvinnas.

– Detta beror på att alla inte inser att det är skadligt för miljön och heller inte tycker sig ha råd att hyra en vagn eller bärgare för att frakta bilen till demontering, säger Torvald Forsman.