Yrjas Regnbågsgård och Solgläntan – två av flera behandlingshem i Kramfors kommun

1666
Mariella Yrjas (t v) och Agneta Yrjas–Sellgren. Foto: Olof Wigren.
Annons

Kramfors kommun har flera olika behandlingshem.

Bara på Svanö finns det tre. 

Jag har dock besökt två av behandlingshemmen som ligger i en annan del av kommunen och som riktar sig till helt olika målgrupper.

Det ena ligger i Nyland, två mil från Kramfors.

I denna 1800–talsfastighet, omgiven av vacker miljö, bedrivs ett HVB–hem för flickor mellan 15 och 20 år.

– Vi tar emot flickor från hela landet och har bedrivit den här verksamheten sedan 2010, säger Agneta Yrjas–Sellgren.

Det är hon och döttrarna Marielle Yrjas och Ramona Yrjas som driver Yrjas Regnbågsgård. All personal – totalt tio stycken – är kvinnor, utom två manliga vaktmästare.

De sex platserna på hemmet är alltid belagda och snittiden för hur länge flickorna stannar här är cirka åtta månader.

– Våra behandlingsmetoder grundar sig på att skapa en trygg omgivning och delaktighet i mycket av det som sker. Vi fokuserar på att hjälpa flickorna att leva ett hälsosamt och ansvarsfullt liv och delta i vardagliga sysslor.

Annons

– Vårt förhållningssätt är miljöterapeutiskt med ett salutogent perspektiv där flickornas individuella resurser har stor betydelse, säger Ramona.

Flickorna sköter sin skolgång efter bästa förmåga. Det finns också möjlighet till praktik.

Yrjas Regnbågsgård samarbetar med psykolog och husläkare.

Det är tre målgrupper flickor som kommer hit: de som har beteendestörningar med psykosocial karaktär (självdestruktivt beteende, suicid–tankar, depressioner och dåliga hemförhållande, flickor som har hedersrelaterad problematik och de som har ett initialt missbruk av något slag.

– Många av dem som varit här kommer tillbaka, en del regelbundet. Det känns väldigt roligt. Då vet vi att deras vistelse hos oss satt djupa, positiva spår, säger Agneta.

Foto: Olof Wigren.

Ett annat behandlingshem i Kramfors kommun är Solgläntan i Väja. Här är de intagna enbart unga män i åldrarna 17–25 år.

Verksamheten grundades av Berndt Berglund för 25 år sedan och ägs sedan några år tillbaka av Jennie Edman och Patrik af Jochnick.

– Jennie har jobbat här länge och jag har själv erfarenhet av eget missbruk, säger Patrik.

Grunden i behandlingen är det klassiska 12–stegsprogrammet med gruppbehandling. Sedan ingår även mycket arbete och aktiviteter.

– Den främsta skillnaden mellan oss och behandlingshem för äldre personer, är att vi är måste vara ännu mer noggranna med att bygga upp ett förtroende hos de intagna. Som ung missbrukare har du inte samma erfarenheter och insikter som de äldre har.

Det finns tre kategorier av intagna:

De som kommit hit frivilligt via Socialtjänsten i respektive hemkommun, de som omhändertagits inom ramen för Lagen för vård av unga LVU och de som är dömda till vård.

– För de flesta gäller att de inte tar sin situation på allvar förrän de slagit i botten rejält.

Behandlingen sker i tre olika faser. Den första är på tre månader, den andra är lika lång och en fördjupning och den tredje handlar om skolgång eller praktik på arbetsplatser.

– I genomsnitt är en intagen på Solgläntan i ett halvår.

Personalen – totalt 20 anställda – består både av före detta missbrukare och personer utan den bakgrunden.

– Den mixen är väldigt bra. Det ger olika infallsvinklar på saker och ting, säger Patrik.

Det finns plats för 30 intagna på Solgläntan och det är sällan många platser lediga.

– Vi får hit killar från hela landet. Många som kommer ur sitt missbruk stannar kvar i Kramfors efter sin avslutade behandling och skaffar jobb. Det är ännu en positiv effekt av vår verksamhet, säger Patrik af Jochnick.