Thomas Nordell jobbar för hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och interkulturell förståelse i skolan

688
Thomas Nordell på resa i Norrland. Foto: Självporträtt.
Annons

Klassrummen på gymnasieskolan Nolaskolan i Örnsköldsvik är en del av Thomas Nordells vardag. En allt mindre del faktiskt. För efter många år på gymnasiet har han nu blivit konsult.

– Det mesta av min arbetstid representerar jag Universitets– och Högskolerådet för ett program som heter Den Globala Skolan, säger han.

Thomas lärarbakgrund är gedigen.

– Jag har jobbat som lärare i över 25 år och varit verksam på alla stadier. Jag har alltid varit intresserad av omvärlden och har rest en hel del i världen, säger han.

Hösten 2000 blev han anställd på gymnasiet på Nolaskolan i Örnsköldsvik.

– Där blev jag lärare i samhällskunskap, religion, historia, geografi och även ansvarig för planering och genomförande av de internationella fältstudierna på samhällsprogrammet IC, International Class.

Varje år genomför alla treor på IC internationella fältstudier.

– Vi har bland annat genomfört fältstudier i Malawi, Indonesien, Zambia, Sri Lanka och Tanzania. Ett annat projekt som jag jobbar med är en satsning av Örnsköldsviks kommun på internationell fortbildning för lärare. 50 pedagoger ska få genomföra två veckors internationella fältstudier i Tanzania under en period på tre år, säger Thomas.

Annons

På plats i Tanzania får deltagarna i kursen bland annat följa en lärarkollega, testa att undervisa, besöka koranskolor och få bo med en familj.

– Det här är en unik satsning som Örnsköldsviks kommun beslutat om för att höja lärarnas kompetens för att klara av skolans nya utmaningar med många nya elever från olika delar av världen. Resan kommer att vara krävande men givande.

Beslutet som Thomas tog att blir lärare kom sig inte av en slump.

– Jag vet att jag redan som liten pojke ville bli lärare. Jag skrev det i någon uppsats på lågstadiet. Serietecknare eller lärare var det jag valde mellan. Det blev lärare.

– Jag tycker att det är ett väldigt viktigt yrke. Det roligaste med det är själva undervisningen.

Thomas har sett läraryrket förändrats över åren.

En hel del förbättringar har skett – men också det motsatta.

– Mycket av den frihet som lärare hade förr har försvunnit och yrket har blivit allt mer administrativt. Olika reformer som individuell lönesättning och kraftiga löneökningar bara för vissa har medfört slitningar inom lärarkollektivet. Trots detta är det fortfarande ett bra jobb som jag trivs med, säger Thomas.

Hans egen arbetssituation har också förändrats.

Thomas har, tillsammans med hustrun Annelie, startat ett bolag där de bedriver olika verksamheter vid sidan av lärarjobbet.

För Thomas del handlar det mesta om uppdrag på företaget just nu.

– Jag arbetar bara delvis som lärare på gymnasiet. Största delen av min tid jobbar jag som konsult åt Universitets- och Högskolerådet.

Det är en statlig myndighet med olika program bland annat Atlas och Athena där skolor kan söka ekonomiskt stöd för genomförande av internationella projekt.

– Ett annat program heter Den Globala Skolan och det är det jag jobbar för. Den globala skolan erbjuder fortbildning för skolpersonal om ämnen som hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och interkulturell förståelse.

Fortbildningen finansieras av staten och är gratis för skolorna.

– Jag representerar Den Globala Skolan i de fyra nordligaste länen, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Det är ett stort område förstås och resorna kan bli ganska många och långa men jobbet är mycket intressant med massor av givande möten.

Jobbet går ut på att föreläsa om globala frågor men också att anlita experter som kan föreläsa om de ämnen som skolorna har önskat.

Den Globala Skolan anordnar också varje år ett seminarium på SIDA som heter Skolan möter världen.

Då samlas lärare från hela Sverige för att under två dagar lyssna på inspirerande föreläsare.

Den globala skolan anordnar också Den globala resan till olika länder i världen som är en fortbildningsresa för politiker tillsammans skolpersonal.

Den globala resan får man lära sig sådant som måste upplevas för att förstås.

– Det finns mycket att lära som inte går att läsa sig till i böcker.

– I den tid vi lever i just nu är behovet att förstå varandra större än någonsin och det behovet ser bara ut att växa. En siffra att starta en diskussion utifrån är 99,85 procent. Det är så många procent av världens befolkning som inte är svenskar. Det finns med andra ord all anledning i världen att lyfta blicken och vidga sina vyer, säger Thomas Nordell.