Stensättersborgen på Borgberget är en pärla i Ådalen och Höga Kusten

1881
Utsikt från Stensättersborgen. Foto: Olof Wigren.
Annons

Stensättersborgen i närheten av Bollstabruk, Kramfors kommun, är en av Höga Kustens okända höjdare. En historisk pärla.

På toppen av Borgberget finns nämligen resterna av Stensättersborgen. Den bäst bevarade forntidsborgen i Norrland.

Ta av från Riks 90 mitt i Bollstabruk, kör förbi Folkets Hus och genom Stensätter och vik in på en grusväg på höger sida efter någon kilometer.

Kör sedan några hundra meter upp i skogen och stanna vid två skyltar där det står Kulturminne och Fornborg vid början av en stig.

Låt dig inte luras av att det står 200 m. För det är längre än så att gå.

Men promenaden genom den trolska skogen upp till Borgberget är väl värd ansträngningen.

Väl upp på toppen står du vid resterna av Norrlands äldsta fornborg och har en fullständigt magnifik utsikt över en vacker del av Ådalen och Ångermanälvens inlopp.

Annons

Stensättersborgen är en kulturhistorisk pärla i Höga Kusten.

Dessutom har den gott om information och historia på skyltar för alla besökare.

Det man vet är att Stensättersborgen är minst 1 500 år gammal och torde ha varit mycket känd och omtalad under forntiden, då den användes för att försvara bygden och inte minst stormännen och hövdingarnas rikedomar.

Borgen på Borgberget var ytterst svår att inta eftersom det sluttar brant ned mot dalen och de stenmurar som byggdes – den översta 130 meter lång och 2,5 meter hög, den nedersta lägre och bara 40 meter lång – gjorde ett angrepp ännu besvärligare.

Det troliga är att den översta muren var överbyggd av trä.

En husgrund på 12 x 6 meter finns inne på själva borgområdet och intill stigen som leder dit finns en stensättning som i själva verket är en forntida grav. En av många i Ådalen, men en av ganska få som inte är förstörda.

Av de tio fornborgar som finns i Västernorrland är Stensättersborgen den största.

När medeltiden kom flyttades försvaret av bygden ned mot älven.

Därifrån härstammar borgarna Styresholm och Pukeborg.