Spelar det någon roll för d i g?

66
Annons
Du har en tidningskoncern av lokaltidningar.
Du säger upp cirka hälften av alla journalister.
Du försöker till varje pris styra läsarna från papperstidningen till e-tidningen – vilket förvisso gör tidningen mer tillgänglig.
Men det lokala, unika innehållet var i allt väsentligt mer omfattande förr. Och till syvende och sidst är det just det lokala, unika innehållet som är det viktigaste för en lokaltidning.
Om du nu inte är sådan att det inte spelar någon roll om du i din lokaltidning läser om det sker i din egen stad, din egen bygd, eller i en kommun 35 mil bort.
Annons