Små marginaler för fartygen som passerar genom Svanösundet

317
Foto: Olof Wigren.
Annons

Båttrafiken på Ångermanälven är inte lika intensiv nu som när det fanns över 30 sågverk och flera fabriker i Ådalen. Men fortfarande lastas och lossas det frekvent vid kajerna i Bollstabruk, Lugnvik och Väja.

Passagen genom Svanösundet är den smalaste längs hela älven. ”Där är marginalerna mycket små” som lotsarna uttrycker det.

Dag Tedenby är chef för Bottenhavets lotsområde och stationerad i Gävle. Det är han som inhämtat omdömet från lotsarna.

– När jag frågade dem om Svanösundet sa de att den passagen är den svåraste på Ångermanälven. Både på grund av den smala farleden och beroende på strömpåverkan.

Enligt Dag Tendeby är djupet i Svanösundet 8,40 meter där det är som grundast.

– Till Lugnvik och Bollsta är maximal tillåten fartygslängd 145 meter och till Väja 200 meter.

Någon grundstötning har dock inte skett i Svanösundet modern tid. Då är det ändå åtskilliga fartyg som ses i sundet varje år.

Annons

2019 hade Bottenhavets lotsområde 233 lotsuppdrag för Bollstabruk, Lugnvik och Väja.

Totalt är det tio lotsar som får utföra lossningar på Ångermanälven.

– Fartygen som ska lotsats bordas i regel vid Gubben på Alnöns sydspets. Undantagsvis vid Strömskatan i inloppet till Ångermanälven, säger Dag Tedenby.