Sidensjö sparbank – ett lokalt alternativ sedan förra seklets början

2133
Sidensjö Sparbank. Foto: Olof Wigren.
Annons

1820 bildades den första sparbanken i Sverige. Under en period var de över 400 stycken.

I dag är de lokala sparbankerna cirka 60. En av dem finns i lilla Sidensjö, drygt två mil från Örnsköldsvik.

Kyrkoherden Henry Duncan i Skottland var den som låg bakom sparbanksidén för drygt 200 år sedan.

Han såg hur befolkningen led i tider av missväxt och krig.

Hans initiativ att starta en sockensparbank var ett sätt att hjälpa församlingen. Medborgarna skulle nu få en möjlighet att spara till sin egen framtid.

1820 startades den första sparbanken i Sverige – Göteborgs Sparbank – och de blev snabbt fler.

1928 fanns det så många som 428.

Genom sammanslagningar och koncentrationer sjönk de till cirka 100 i början av 1990-talet och nu återstår det ungefär 60 stycken.

Sidensjö Sparbank grundades 1899 och har sitt ursprung i ” Sidensjö sockens lånefond”.

Annons

Fonden skulle samla och förvalta kapital för utlåning till ”redliga lånebehövande mindre jordbrukare”.

Den nya banken öppnade den 13 januari 1900 efter det att en lämplig lokal kunnat hyras i Bredåker och ett lämpligt kassaskåp och nödvändiga böcker och trycksaker kunnat anskaffas.

Dock krävdes det också att ansenlig summa pengar 2 000 kr kunde satsas i en så kallad grundfond för banken.

En konsul född i Sidensjö men boende i Paris fick en förfrågan från grundarna. Han ställde upp och satsade 1 000 kronor och en grosshandlare från bygden satsade den andra delen.

Så kom det sig att ”Parispengar” blev del i ett startkapital för Sidensjö Sparbank.

– Genom historien har banken möjliggjort för hundratals företag och tusentals personer att utvecklas ekonomiskt och att genomföra sina planer.

– Vi upplever att vi har gjort skillnad i många fall, säger Thomas Edblad, vd för Sidensjö Sparbank.

Kalla fakta är att banken har ökat sin affärsvolym med 100 procent sedan 2008 och att antalet kunder har under samma period ökat med mer än 2 400 personer.

– Detta i en kommun som stått i stort sett stilla befolkningsmässigt under motsvarande period.

– Idag har vi förtroendet att ha över 2,1 miljarder kronor i form av sparande i olika former på våra kunders konto. Det är dessa pengar som banken i sin tur lånar ut till våra kunder runt om i bygderna.

– Till skillnad mot alla affärsbanker strävar vi alltid efter att våra kunders inlåning skall överstiga bankens utlåning och tar alltså inte upp någon annan extern utlåning, säger Thomas.

Sidensjö Sparbank har över 15 anställda i Sidensjö och Skorped.

– De anställda är bankens största tillgång och de är handplockade och utbildade för att kunna göra skillnad mot kund.

– Var och en med sin unika personlighet, utveckling och kompetensprofil.

Målgruppen för banken är: alla.

– Vi vill att alla olika typer av kunder, ung som gammal, privatperson såväl som företagare, ska känna sig som hemma hos oss, säger Thomas Edblad.

Banken håller sig dock till den så kallade ”kyrktornsprincipen”. Vilket innebär att affärsområdet i huvudsak är Örnsköldsvik med en liten utblick över Ångermanland.