Så som det är.

52
Annons

Om vi ska se allvarligt på allt djävulskap i världen, krävs att vi tar chansen att ha roligt när vi kan – för att orka med.

Annons