Susanne, Sture & Co på Kramfors kommuns samhällsavdelning tar större ansvar för näringslivsutveckling

2718
Susanne Königson och Sture Andersson. Foto: Olof Wigren.
Annons

Susanne Königson, chef för Kramfors kommuns samhällsavdelning, tar nu ett ännu större ansvar över näringslivsutvecklingen och företagsklimatet. Sture Andersson, nyanställd enhetschef på samhällsavdelningen, kommer närmast ifrån Örnsköldsviks kommun och tar i sin tur ett stabilt grepp om i första hand infrastrukturfrågor i allmänhet och bredbandsbyggandet i synnerhet.

Det är en del av lösningen som görs när näringslivschefen Conny Eriksson lämnar sitt uppdrag som näringslivschef.

– Ständiga förändringar för att bättre kunna möta morgondagens behov är ett förhållandevis naturligt tillstånd för de flesta organisationer idag, säger Susanne Königson och fortsätter:

– Samhället utvecklas i en allt snabbare takt och vi som arbetar inom kommunen behöver arbeta mera proaktivt och möta framtiden i stället för att drabbas av den. Det innebär även att ta vara på det vi är bra på men vara flexibla och använda våra resurser på ett optimalt sätt för att fortsätta utveckla kommunen i rätt riktning.

– Vår kommun vill och behöver utvecklas. Att lyssna på företagen är viktigt eftersom vi måste utgå ifrån våra lokala förutsättningar för att åstadkomma en ökad tillväxt. Det är något av det viktigaste för Kramfors kommun inför framtiden. En annan sak som är viktig är att underlätta och företagens kontakter med kommunen genom att tillgängliggöra och servicen på ett bättre sätt än vad den är i dag.

Susanne kommer att intensifiera arbetet med att skapa möjligheter för tillväxt och etableringar, jobba närmare företagarorganisationerna, politiker och externa nätverk.

– Sture koncentrerar sig främst på infrastrukturfrågor, landsbygdsutveckling och samhällsplanering och analyser. Även om vi delat upp personalen har vi gemensamt att vi alla tillhör samma team och vi kommer bland annat att ägna oss åt företagsbesök, dock med lite varierande syften utifrån våra olika roller, säger Susanne.

Kramfors kommun är tvåa av länets kommuner i årets mätning av det sammanfattande omdömet av företagsklimatet (Svenskt Näringslivs ranking).

Annons

– Men vi är inte nöjda med det utan vi tar rygg på Timrå som ligger först. Ett av områdena där vi ligger aningen lågt är politikernas attityder till företagande, vilket vi kommer att arbeta hårt för att påverka i en positiv riktning framöver. Vi behöver bli bättre att kommunicera internt och driva frågor som gynnar ett gott företagsklimat. Jag vet att det finns en väldig kraft och potential hos våra företag som vi ska ta vara på.

– Om vår kommun ska kunna ta steg framåt och uppåt, beror mycket på hur det går för företagen (arbetstillfällen och skatteintäkter) och att det ska bli ännu attraktivare att bo och jobba i Kramfors, förklarar Susanne Königson.

När det gäller det sistnämnda, hänger en viktig del på utbyggnaden av bredband till alla.

En som har lång erfarenhet av sådant är Sture Andersson. Han är ny på samhällsavdelningen sedan en dryg månad tillbaka.

– Jag har varit IT–strateg på Örnsköldsviks kommun under ett antal år och det var samma utmaningar där som vi har i Kramfors nu, säger han.

I båda kommunerna gäller samma mål som Länsstyrelsen Västernorrland satt upp i projektet Dig. 2020:

Projektet är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

– Vi har en bra bit kvar dit men jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna nå målen, om vi optimerar arbetet. Det är också av största vikt att vi jobbar hårt med detta, eftersom ett bra och utbyggt bredbandsnät främjar både inflyttning, företagsetableringar och att folk vill stanna kvar på sina orter och kunna driva företag där, säger Sture Andersson.

Susanne Königson ser en stor fördel i att näringslivsenheten integreras än mer i samhällsavdelningen.

– Vi jobbar med utveckling- och tillväxtfrågor och då är det mest effektivt och skapar mer dynamik att integrera och samordna resurserna. Vi testar det här under en period och sedan får vi utvärdera om det gett de effekter vi tror och hoppas på.

– Det gäller att hela tiden vara lyhörd för vad som krävs och se förändringar som en del i en positiv utveckling, säger hon.

För Sture Andersson, som kommer från en annan kommun, är de första intrycken av Kramfors kommun mycket positiva.

– Jag hade inte koll på direkta ingångsvärden innan jag kom hit, men jag har snabbt insett att det finns stort engagemang och stark vilja att bidra till en god framtid för Kramfors kommun. Det ska bli spännande att bidra till att ge bra förutsättningar för det, säger Sture som för närvarande pendlar med tåg mellan hemmet i Örnsköldsvik och arbetet i Kramfors.

– Det är mycket vackert här, konstaterar han med ett leende.