Nästan alla som utbildar sig på Yrkeshögskolan Höga Kusten i Kramfors får jobb

852
En bild från avslutningen i slutet av maj. Foto: YH Höga Kusten.
Annons

En utbildning som i princip garanterar jobb är ofta eftertraktad.

Så är det på Yrkeshögskolan Höga Kusten i Kramfors.

De studerande på de fyra utbildningarna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Agnetha Fredriksson är utbildningsansvarig på Yrkeshögskolan Höga Kusten och mycket nöjd med att så många studerande på skolan erbjuds anställning.

En del av dem redan under skoltiden.

– Vårt mål är ju att det ska vara så och att vi lever upp till det visar att våra utbildningar fyller ett behov och tillför kompetenser som efterfrågas i samhället, säger hon.

Skolans fyra nuvarande utbildningar är:

* Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog. Vänder sig till den som vill utveckla sin roll inom psykiatri och funktionshinder.

Annons

* Specialiserad undersköterska i demensvård.

* Mätningstekniker.

* Arbetsledare inom bygg– och anläggning.

– När det gäller mätningsteknikerna och arbetsledarna är förfrågningarna väldigt många.

Den närmaste yrkeshögskola som också har en utbildning för arbetsledare finns i Jokkmokk. När det gäller mätningstekniker är utbildningen i Kramfors den enda norr om Stockholm.

– För de utbildningarna inom vården leder de i regel till att eleverna antingen uppgraderas på sina arbetsplatser eller får helt nya arbetsuppgifter där deras nya kunskaper tas tillvara.

När befolkningen blir allt äldre blir också behovet av demenssköterskor större.

– Utbildningen för psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog lyckades vi få beviljad på tredje försöket och till den har vi fått många ansökningar. Vi har 24 platser till den för kommande läsår, berättar Agnetha.

Totalt kommer cirka 150 st att studera på Yrkeshögskolan Höga Kusten 2018/19.

Antalet heltidstjänster för skolan är tre.

– Utöver oss har vi cirka 15 konsulter och några timanställda. Vi har valt den organisationsmodellen framför allt för att vi då kan erbjuda de studerande lärare med höga specialistkunskaper och goda yrkeserfarenheter, säger Agnetha Fredriksson.

Utöver Yrkeshögskolan Höga Kustens utbildningar, med Kramfors kommun som huvudman, finns det ännu en YH–utbildning i Kramfors: Järnakademien Ångermanland. Den drivs i privat regi.