Leif Svanholm vill att Ullånger ska utnyttja sitt strategiska läge ännu bättre

1421
Leif Svanholm. Foto: Olof Wigren.
Annons

Leif Svanholm är vd för Skidstahus, Ullångers största privata arbetsgivare. Han är också involverad i arbetet med att utveckla orten.

– Vi ska försöka bli ännu bättre på att utnyttja vårt fina läge vid E4:an och locka in fler människor, vilket kan gynna både handeln och besöksnäringen. Sedan kan vi fler att flytta hit och bosätta sig också. Vi har bra service på orten och det är nära till flera städer, säger han.

Det är nu över 17 år sedan som Leif Svanholm och tre kompanjoner köpte Skidstahus. Leif blev VD.

– Det här jobbet och engagemanget i företaget är det som betytt mest både för mig själv och för många andra, säger han lugnt.

Just lugnet är ett av de mest framträdande dragen hos Leif Svanholm.

Därmed inte sagt att han inte kan vara bestämd och ta en argumentation för att få igenom något han tycker är angeläget.

– En av de största fördelarna i vår ägarkonstellation är att vi är så olika alla fyra. Det ger en bra dynamik.

– Vi kan ibland vara oense men det är högt i tak och vi kommer alltid till ett gemensamt beslut innan det är klart.

Annons

De fyra delägarna har olika ansvarsområden.

– Att jag blev VD berodde nog mest på att jag är ganska bra på att organisera och ta hand om personalen.

– Överhuvudtaget har vi bra stämning på arbetsplatsen och en mycket låg personalomsättning.

Skidstahus tillverkar och säljer villor, fritidshus och fjällstugor och en av de största konkurrensfördelarna är att det allt sker småskaligt och inte i stora serier.

– Det finns stort utrymme för kunden att bestämma hur ett hus ska se ut, vilken utrustning det ska ha och sätta sin alldeles personliga prägel på det. Det vill nästan alla göra numera.

Leif är inte bara VD för ortens största företag utan har också ett stort samhällsengagemang för Ullånger.

– Det är klart, jag bor ju här och har familj. Jag vill bidra med det jag kan för att alla ska trivas och utvecklingen ska vara positiv, säger han.

Han är aktiv inom företagarföreningen och har i hela sitt liv antingen varit aktiv inom idrott – både hockey och fotboll – eller varit med och jobbat för olika föreningar.

– Man får försöka göra det man kan. Jag tycker att vi är ganska duktiga på att få saker att hända i Ullånger och vi är många som bidrar till det.