Kramfors lyfter upp utvalda händelser och platser för att öka intresset för den egna kommunen

1085
Annons

Besöksnäringen i Höga Kusten slår nya rekord för varje år och inför framtiden behöver det jobbas mer med storytelling. Berättelser om platser och händelser. Även att göra olika platser mer tillgängliga för resenärer som kommer hit med båt.

Projektet ”Besöksnäring i Höga Kusten – en resa i tid och rum” handlar om detta.

Det inleddes 2017 och omfattar Kramfors med Höga Kusten och bakgrunden till det är tidigare projektstudier.

– Sammantaget syftar det till att skapa en bra tillväxtstrategi för besöksnäringen och att stimulera företagande och entreprenörskap, säger projektledaren Lars Holmberg på Kramfors kommun.

Höga Kustens attraktionskraft ska bli ännu starkare och där ingår att utveckla såväl natur– som kulturresurser.

– Det ska även öka stoltheten och engagemanget för den egna bygden.

I projektet som pågår till sommaren 2019 – och som kostnadsberäknas till 13 miljoner kronor, varav merparten kommer från EU via Tillväxtverket – ingår en rad olika samarbetspartners och privata medfinansiärer.

Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Kramfors kommun, Murberget och Ådalsbygdens Pastorat är de offentliga medfinansiärerna.

Annons

– Det har skett en upprustning av kajerna i Styresholm, på Sandslån, vid High Coast Destilleri i Sörviken och Nyhamn och arbeten pågår med bryggor och kajer i Nyadal, Norrfällsviken och Öd i Kramfors.

Norrfällsviken. Foto: Olof Wigren.

Projektet omfattar även en antologi med korta noveller om olika händelser, som skrivs av författare med anknytning till Kramfors kommun.

Dessa är Bo R Holmberg, Gregor Flakierski, Therése Söderlind, Mats Jonsson och Maria Hamberg. Vibeke Olsson Falk är anlitad att skriva ett förord till antologin.

–  Vi vill genom antologin och hela projektetlevandegöra vårt kulturarv och vår historia för att attrahera besökare till vår kommun.Vi involverar även företagare inom besöksnäringen och nya entreprenörer, säger Lars Holmberg.

Novellerna till antologin är klara och formgivare jobbar nu med illustrationerna till den.

– Den ska vara klar att lanseras den 21 september då vi har en litteraturkryssning på Ångermanälven med Ådalen III, säger Lars Holmberg.

Det är ett av flera event där projektet är med.

Ett annat är Höga Kusten Motorvecka.

– Den 31 juli kommer vi att genomföra två guidningar för besökare.

Dels en till monumentet i Lunde över Ådalshändelserna 1931, dels en till häxmuseet i Hola och till platsen där 71 personer – 65 av dem kvinnor – avrättades för häxeri 1675.

Båda dessa platser och händelser finns med i antologin.

– Investeringarna vi gör i kajer och bryggor och på antologin, liksom annat som är kopplat till projektet, hoppas vi på sikt ska leda till flera positiva effekter.

Däribland:

* Minst fem nya företag

* Minst tio nya besöksanledningar

* Minst tio nya arbetstillfällen

* En omsättningsökning för besöksnäringen i Kramfors kommun med fem procent på årsbasis

– Vi ser att allt fler besökare efterfrågar både fler aktiviteter och att lära sig mer om Höga Kusten. Det här är ett intressant sätt att möta dessa behov och att göra Kramfors och Höga Kusten ännu mer spännande, säger Lars Holmberg.