Kramfors kapell uppfördes på uppdrag av disponenten på bruket

2270
Kramfors Kapell. Foto: Wikipedia.
Annons

När du kommer till Ödskurvorna från Bollstahållet och tittar bort mot Bruket, går det inte att missa det.

Kramfors kapells vita spira sticker upp ur den lummiga grönskan, nästan som ett sagoslott i en film från riddartiden.

Och gammalt är det, men inte riktigt så gammalt. Det invigdes den 22 december 1895 och är mycket välbevarat.

Stilen är nygotisk och det är mycket välbevarat, där det står mellan träden där vindarna viskar historier från den tid som gått.

Det var de anställda på Aktiebolaget Kramfors som ville ha en egen kyrka på Bruket. Önskemålet fördes fram till disponenten Paul Buchardt, som tyckte att idén av utmärkt. Han värnade mycket om både företaget och den miljö som fanns vid Ödsviken och kring herrgården.

Disponent Buchardt bestämde att kapellet skulle byggas mellan arbetarkasernerna Glädjehöjden och Sorgedalen, för att vara nära till för de flesta.

Att invigningen av kapellet skedde just den 22 december var ingen tillfällighet.

Det var Paul Buchardts födelsedag.

Annons

Han fyllde 39 år 1895.

Vykort från tiden då kapellet uppfördes.

Den lokala tidningen skrev att ”… hon har ett dominerande läge och därifrån erbjuder sig den vackraste utsikt uppåt mot älven och för övrigt vida omkring, en tavla av både storslagen och leende norrländsk natur.”

Kapellet användes till lite av varje, bland annat söndagsskola, konfirmationsundervisning och av Svenska sjömanskykan.

Numera är den populär vid exempelvis dop och bröllop.

Kramfors kapell övertogs från SCA när sulfitfabriken lades ned 1977 och i början av 90-talet köpt Gudmundrå Församling det för en krona mot löfte att renovera det.

Behovet var stort.

Kapellet restaurerades 1995 och är en av få byggnader som bevarats sedan den stolta sågverksepoken.

De två kaserner som tjänstgjorde som arbetarbostäder på Bruket är idag hyreslägenheter.