Köpmanholmens föreningar får dela på flera miljoner kronor

1018
Roland Näslund (t v) och Rolf Gerdin. Foto: Olof Wigren.
Annons

Flera miljoner kronor kommer att delas ut till föreningarna i Köpmanholmen.

Det är en stiftelse som ska avvecklas och alla pengar i den ska enligt stadgarna gå till att utveckla föreningslivet på orten.

Målsättningen är att det ska ske redan i år.

Allt handlar om Köpmanholmens Semesterstiftelse, som bildades när Ncb flyttade från bruksorten 1982.

– De lokala fackliga organisationerna kunde genom sociala fonden – som företaget byggt upp genom avsättning av pengar – söka bidrag för att bygga semesterstugor på olika platser inom Örnsköldsviks och Kramfors kommun, samt fjällstugor i Jämtland. När så nedläggningen av industrin blev ett faktum, kom frågan upp vad facken skulle göra med sina stugor, förklarar Roland Näslund.

SIF och Pappers gick då samman och bildade Köpmanholmens Semesterstiftelse.

– Stiftelsen fick i uppdrag att förvalta och hyra ut dessa till medlemmarna i stiftelsen, vilka var alla var som var anställda på fabriken årsskiftet 1981/82, säger Roland som är sekreterare i stiftelsen.

Så har skett sedan dess. Men många medlemmarna är numera 70 år eller äldre och flera har dött. Fastigheterna har krävt regelbundet underhåll och antalet stugor har minskat eftersom.

– Historiskt har vi sålt av det vi hade i Käxed, Oviksfjällen, Storvallen och Strängön, säger kassören Rolf Gerdin.

Annons

Vissa år har stiftelsen gått med flera hundra tusen kronor i förlust.

– Med åren har medlemmar slutat att hyra. Intresset har dalat. Inte så konstigt egentligen, konstaterar Roland Näslund.

– Våra semestervanor har ju förändrats drastiskt sedan 1980–talets början. Idag är det många som väljer att åka utomlands.

I början av 2017 hade stiftelsen fem fastigheter kvar: tre i Gullvik utanför Örnsköldsvik, en på Ulvön och en i Edsåsdalen, inte långt från Åre. I samtliga fall fanns renoveringsbehov.

Genom medlemsröstning under 2016, beslutades att avveckla verksamheten.

– Vi bestämde oss därför för att sälja fastigheterna och det gjordes under 2017. Intresset var ganska stort och försäljningen sköttes av mäklare. Vi fick bra betalt för dem, säger Rolf Gerdin.

Sammanlagt rör det sig om över 7 miljoner kronor.

– Sen ska vi räkna bort skatt på vinsten. Men sammanlagt, med det som kommer att bli över tillsammans med fonderade medel, har vi ett antal miljoner kronor i kassan.

– Hela den summan ska vi enligt stiftelsens stadgar dela ut till föreningslivet i Köpmanholmen, säger Roland Näslund.

Styrelsen vill här räkna in även Åmynnet, Bredånger och Näske.

– Vi har sagt att detta inte ska dras i långbänk, utan helst ska alla pengar delas ut under 2018 om det går, förklarar Rolf Gerdin.

Information ska skickas ut till samtliga föreningar i det aktuella området, där var och en uppmanas att ansöka om medel ur stiftelsen.

– Det finns vissa kriterier som ska uppfyllas. Bland annat att vi inte ska ge pengar till byggnationer och verksamheter, som sedan ska övergå i ”kommunalt ägande”. Men generellt finns det stora möjligheter att få pengar till att genomföra utvecklingsarbeten och projekt som främjar fortsatt fritidsverksamhet i Köpmanholmen, menar Roland Näslund.

Alla beslut fattas av stiftelsens styrelse utifrån föreningarnas behovskalkyl.

– I stadgarna står att så många föreningar och verksamheter som möjligt ska få del av pengarna, förtydligar Rolf Gerdin.