”Jag känner starkt att Kramfors är på rätt väg och det finns mycket som talar till vår fördel”

1873
Susanne Königson. Foto: Olof Wigren.
Annons

Susanne Königson har varit Dockstabo under hela livet – förutom drygt fem år i Mjällom – och fick sin första chefstjänst på Kramfors kommun för tolv år sedan.

Sedan i vintras är hon chef för samhällsavdelningen. Cirkeln är sluten, efter ett antal år med chefsbefattningar på Örnsköldsviks kommun. 

– Att ha växt upp och bott i Docksta under större delen av livet har nog färgat mig ganska mycket och givit mig en trygg bas och plattform, säger hon.

– I Docksta finns en ”klara oss själva”–mentalitet men också en insikt i att man kan åstadkomma mycket genom att hjälpas åt.

Efter grundskolan läste hon kontor– och distribution på Ådalsskolan och en tid efter gymnasiet växte suget efter att vidareutbilda sig.

Susanne utbildade sig till beteendevetare med IT-inriktning och studerade senare ledarskap och kvalitetsteknik.

2005 till 2012 var hon chef inom dåvarande Socialförvaltningen på Kramfors kommun.

– Jag hade ingen ambition att lämna Örnsköldsviks kommun. Jag hade en bra och inspirerande tjänst där som avdelningschef för administrativa stödtjänster vid Konsult- och serviceförvaltningen. Men erbjudandet ifrån Kramfors om att ta över chefsrollen på Samhällsavdelningen efter Staffan Östman var en utmaning som blev för lockande att tacka nej till.

Annons

Hon säger också:

– Att ersätta en sådan som Staffan är i sig omöjligt, med all den kunskap och erfarenhet han har. Däremot ska jag bidra med det jag är bra på; att utveckla verksamheten, entusiasmera mina medarbetare och få alla att känna delaktighet. Gruppdynamiken är viktig.

Susanne har under hela sitt vuxna liv burit på ett starkt engagemang för samhällsfrågor.

– Jag försöker se helhetsperspektiv och att skapa strukturer.

I sin vardag har hon ansvaret för en viktig del av kommunens tillväxtarbete. Det vill säga näringsliv, fritid, turism och samhällsplanering.

– Stora och viktiga områden där samlade kompetenser gör att vi kan ta nya steg och komma framåt på olika sätt.

– Jag känner starkt att Kramfors är på rätt väg och det finns mycket som talar till vår fördel.

Hon nämner som exempel tillgänglighet – både till kommunikationer, service och politiker och tjänstemän på kommunen – och det starka varumärke som Höga Kusten är och som Kramfors ju är en vital del av.

– Näringslivet och besöksnäringen har stor betydelse för vårt viktiga tillväxtarbete och vi har en god entreprenörsanda i kommunen som vi ska ta tillvara på.

– Med stolthet och framtidstro för sin bygd kommer man långt och det vill jag ska prägla hela kommunen, säger Susanne.