I Bredbyns Gästgiveri viskar 101-årig historia från väggarna

1855
Foto: Olof Wigren.
Annons

Bredbyns Gästgiveri fyllde 100 år i fjol. Det som började med ett pensionat på gården har över tid utvecklats och förändrats.

Idag drivs gästgiveriet av Malin Forhaug som drömmer om att kunna utöka verksamheten, men som samtidigt är realist.

– Vi får lov att ligga på den nivå vi har, till dess att vi har resurser att satsa på någonting mer, säger hon.

Det stora, gula huset på Köpmangatan 34 har en historia som viskar från väggarna, för den som vill lyssna.

Fester, bröllop, begravningsmiddagar och uppträdanden har varvats med julbord, oräkneliga luncher och gäster har kommit och gått.

– Jag och min dåvarande man kom hit för 14 år sedan, berättar Malin.

– Vi hade en dröm att få driva eget företag tillsammans, samtidigt som vi letade en bra plats för våra barn att växa upp på, och hittade den här pärlan, säger Malin.

Malin Forhaug. Foto: Olof Wigren.

Nea–Marie och Erling Österlund, som då ägde Bredbyns Gästgiveri, sålde det till paret Forhaug och på den vägen är det.

Annons

– Det finns 13 rum på gästgiveriet, tillgängliga varje dag, året om, och vi serverar luncher alla vardagar. Det finns ju några större arbetsplatser i Bredbyn och vi har många ”stammisar”.

– Vi tar emot konferenser och grupper och då och då arrangerar vi även pubkvällar och kör olika kvällsarrangemang. Självfallet tar vi emot bokningar på privat tillställningar och just nu är det vad vi klarar av. Jag har fem anställda plus extrapersonal och vi kan inte utöka mer för närvarande.

Kanske, hoppas Malin, kan det ökade intresset för destination Höga Kusten bidra till nya möjligheter.

Restaurangen och bardisken. Foto: Olof Wigren.

Den som startade gästgiveriet i Bredbyn var Theodor Lindqvist.

– Hans fru drev en hattaffär ut mot Köpmangatan och karlarna som följde med sina hustrur dit tyckte det var tråkigt att sitta och vänta.

– Theodor var en entreprenör och ordnade så att de fick köpa mackor och något drickbart under tiden och byggde även ett pensionat i ett litet hus på tomten, berättar Malin.

Verksamheten utökades. En ny huvudbyggnad uppfördes av ett tvåvåningshus från en bondgård i Galasjö som byggdes på med en våning till och 1923 fick Theodor Lindqvist officiellt gästgiverirättigheter med rätt att servera pilsner.

För att klara de för gästgiverier på den tiden obligatoriska hästskjutsarna, skrevs avtal med en bonde från orten.

Historisk miljö. Foto: Olof Wigren.

I boken Svenska hotell– och restauranger från 1934 står det skrivet om Bredbyns Gästgiveri:

”Innehavaren gästgivaren Th. Lindqvist är en man med mångsidig begåvning. Han har på ett rent genialiskt sätt sammanbyggt tvenne närliggande gårdar och trollat fram ett hotelletablissemang, som inte lämnar något övrigt att önska ifråga om komfort, bekvämlighet och trevnad. Hotellen inrymmer 16 propra och hemtrevliga resanderum, uppackningsrum, klubbrum och matsal, vars dimensioner med ett enkelt handgrepp nästan kan fördubblas. Det är inte fråga om skjutdörrar e. Dyl. utan hela den sex meter breda väggen lyftes rakt upp ge om en av gästgivare Lindqvist själv konstruerad sinnrik anordning. Över hela husets tak sträcker sig dessutom en terrass, som erbjuder en förtjusande viloplats med sin granna utsikt över det välbyggda samhället och dess natursköna omgivningar. Hotellet är verkligen att rekommendera för alla resande och turister, som färdas vägen fram.”

Kuriosa är att under en grillafton på 60–talet höll hela huset på att brinna ned under en grillafton på terrassen.

Dåvarande ägaren och gästerna var alltför upptagna av trivsamma aktiviteter för att upptäcka att det börjat brinna, men som tur är låg och ligger brandstationen i Bredbyn inte långt ifrån gästgiveriet så en snabb utryckning kunde rädda upp situationen.

Theodor Lindqvist överlät gästgiveriet till sin dotter Agda Fällström och hennes man Harald 1947 och de fortsatte fram till 1969, då Anundsjö kommun övertog det i samma veva som Örnsköldsviks storkommun bildades.

Ett fotografi av f d ägaren Harald Fällström.

Ansvariga bytte av varandra och gästgiveriet byggdes om i etapper. Slitaget var stort och 1989 skedde en synnerligen nödvändig och omfattande renovering av fastigheten, som dessutom byggdes ut och fick rejäl ventilation.

Nea–Marie och Erling Österlund drev gästgiveriet efter detta och fram till 2005, då Jan och Maria Forhaug köpte det.

– Jag har försökt bevara gästgiveriets själ så gott jag kunnat och det är också en del av charmen med det. Man ska kunna känna historiens vingslag. Sedan är det roligt att vi har en fin uteservering som är en riktigt höjdare sommartid, säger Malin Forhaug.

FOTNOT: Bredbyns Gästgiveri har också hetat Hotell Sagagården.

Bredbyns gästgiveri i gamla tider.

Fakta om gästgiverier

Gästgivareförordningen kom 1649 för att lägga grunden till ett effektivare resande och med jämna mellanrum längs vägarna skulle det finnas gästgiverier. Dessa var inrättningar som skulle erbjuda mat, dryck, övernattning och byte av häst. Gästgiveriförordningen, eller gästgiveristadgan som den också kallades, avskaffades 1933.

Det mesta av resandet skedde i tjänsten fram till slutet av 1800–talet, då den svenska järnvägen byggdes ut och därmed skedde starten för ett ökande turistande.

Sedan kom bilen och med den ökade resandet enormt.

Bredbyn har haft gästgivare på olika platser sedan i alla fall början av 1700–talet. Den förste som namnges i dokument är Håkan Olofsson som bedrev gästgiveri mellan åren 1738 och 1753.