Hälsans Stig – en promenadoas mitt i Kramfors

691
Herberts stråle ligger alldeles intill Hälsans stig vid Kramforsån. Foto: Olof Wigren.
Annons

Hälsans Stig finns på cirka 130 olika orter i Sverige och bakom konceptet står Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Det är promenadoaser, ofta centralt belägna, som är ”öppna” året runt.

I Kramfors finns Hälsans stig praktiskt taget i centrum.

Den första Hälsans Stig anlades på Irland för över 30 år sedan och konceptet finns numera i ett flertal länder i Europa och även i Nordamerika.

Målsättningen med den är att fler människor ska skaffa sig regelbundna motionsvanor som i sin tur påverkar hälsan positivt.

I Sverige ligger ansvaret för att hålla stigarna i bra skick ligger på kommunerna.

Foto: Olof Wigren.

Hälsans Stig i Kramfors är en 4 km lång promenadväg längs Kramforsån från parkområdet nedanför Herberts stråle upp till Flogstabadet.

En stig som sandas och skottas vintertid.

Generellt för Hälsans Stig är att är en trygg och promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt.

Annons

Slingan är vanligen 3-6 kilometer lång och finns där människor normalt brukar promenera.

Varje kilometer utmärkt med en kilometerskylt som gör att du kan räkna ut hur långt du har gått.

Däremellan sitter det skyltar som pekar åt vilket håll stigen går oavsett i vilken riktning du promenerar.

Foto: Olof Wigren.